vorming tracks packed vzw archief- en collectiezorg

Professionele podiumkunstenorganisaties evalueren eigen archiefwerking

De website TRACKS, gelanceerd in juni 2014, vormt de basis voor een intensief evaluatietraject georganiseerd door Het Firmament en PACKED vzw. In dit traject schrijven vijf professionele podiumkunstenactoren, onder begeleiding en met feedback van Het Firmament en PACKED vzw, een evaluatierapport van hun archiefwerking. Hieruit vloeien vervolgens doelstellingen en prioritaire acties. Dit gemeenschappelijk traject is tevens een uitstekende gelegenheid om ervaringen met elkaar te delen en samen stil te staan bij uitdagingen en problemen.

De informatie die op TRACKS terug te vinden is, vormt de basis van het traject van ongeveer vijf maanden. Het opzet is dat de podiumkunstenorganisaties voor de zeven TRACKS-richtlijnen ‘visie & beleid’, ‘overzicht’, ‘waardebepaling’, ‘ordenen en beschrijven’, ‘duurzame bewaring’, ‘gebruik en rechten’ & ‘ondersteuning’ evalueren hoe zij hier mee omgaan. Die evaluatie doen ze met behulp van een vragenlijst die Het Firmament en PACKED vzw samen ontwikkelden. Op basis van deze evaluatie worden acties en prioriteiten bepaald.

Het traject bestaat uit de volgende stappen:

  1. Voorbereidende opdracht door de organisaties
  2. Startbijeenkomst
  3. Evaluatie van de eigen werking m.b.t. 1 à 2 richtlijnenclusters van TRACKS, met behulp van een vragenlijst
  4. Plaatsbezoek bij de organisaties door Het Firmament en PACKED
  5. Afsluitende bijeenkomst
  6. Opvolging door Het Firmament en PACKED

Op het einde van de rit gaan de podiumkunstenorganisaties naar huis met een concreet adviesrapport en de opdracht om binnen de zes maanden twee prioritaire actiepunten met betrekking tot het archief aan te pakken. De overige actiepunten die in het actieplan gebundeld werden, kunnen vervolgens jaar per jaar verder afgewerkt worden.

In 2015-2016 werd het archiefdoorlichtingstraject voor de eerste keer georganiseerd. De deelnemende organisaties waren CAMPO, Needcompany, deSingel, Toneelhuis en t,arsenaal (nu ARSENAAL/LAZARUS). In 2016-2017 namen Compagnie Cecilia, Theater Antigone, Walpurgis, Theater Zuidpool en wpZimmer deel.

In het najaar van 2017 werd een nieuw traject opgestart met KVS, het Nieuwstedelijk Theater Utrecht (NL).

 

MEER INFO

Lees de getuigenis van ARSENAAL/LAZARUS (vanaf pagina 4) op het derde TRACKS-ontmoetingsmoment (23/06/2016)

VRAGEN?

Contacteer Eline De Lepeleire: eline@hetfirmament.be