selectie en waardering dienstverlening theater instituut nederland waardering basisnormen voor een kwaliteitsvol waarderingstraject
2013-2018, Het Firmament

Welke criteria hanteren bij waardering en selectie van podiumkunstenarchieven en -collecties?

Het Firmament zet sinds 2012 sterk in op het detecteren van noden over podiumkunstenerfgoed. Al snel werd duidelijk dat zowel de erfgoed- als de kunstensector op zoek zijn naar advies en begeleiding over waardering van podiumkunstenarchieven en -collecties. Waarderen vormt immers de basis voor een verantwoord en duurzaam erfgoedbehoud en -beheer, maar hoe bepaal je de waarde van erfgoed?

Onze expertise over waardebepaling en selectie wordt continu verder uitgebouwd door:

  • Literatuurstudie
  • Tijdens plaatsbezoeken, bij theater- en dansgezelschappen en bij instituten als het voormalige Theater Instituut Nederland om na te gaan hoe de selectie- en waarderingsproblematiek wordt aangepakt
  • Als lid van de werkgroep Waardering en Selectie (interprovinciale werkgroep).
    Vanaf 2016 werd deze werkgroep opgevolgd door FARO. Uit onderzoek door deze werkgroep bleek dat er geen vraag is naar één gezamenlijk waarderingsmodel dat iedereen uniform zou moeten toepassen. Wel is het nodig dat er een consensus komt over de minimale normen voor een kwalitatief waarderingstraject. Het Firmament werkte mee aan de uitwerking van deze set van basisnormen
  • Als lid van de subwerkgroep Selectie binnen de werkgroep Private Archieven (VVBAD)
  • Analyse van bestaande methodieken voor waardering van erfgoed uit binnen- en buitenland

Daarnaast voeren we concrete testcases uit, met de steun van de Vlaamse overheid: