ontmoetingsmoment reflectiemoment documentatie documentering het theaterfestival
10/09/2015, Het Firmament i.s.m. Het Theaterfestival

How to capture creation & performance (NL/EN)

Bevat het spontaan bewaarde archief van kunstenaars en gezelschappen het gewenste materiaal? Is het nuttig om bijkomende documentatie te creëren, voor, tijdens of na de productie? Hoe kan dit de overdracht en studie van vluchtige kunstpraktijken bevorderen? En hoe blijft dit haalbaar voor kunstenaars en gezelschappen?

Op 10 september 2015 nodigde Het Firmament alle geïnteresseerden uit om mee in gesprek te gaan tijdens Het Theaterfestival. Aan thematafels bespraken we boeiende cases en methodieken. De focus lag hierbij op het delen van ervaringen en kennis. Nadien gaven vier panelleden hun ongezouten mening over de dag en ging een publiek van (podium)kunstenaars, erfgoedactoren, academici en geïnteresseerden in debat.

De grote opkomst, de oprechte getuigenissen en boeiende interventies zowel aan de thematafels als in het afsluitende debat bewezen dat de interesse in de praktijk van documenteren en de nood om erover te reflecteren groot is.

Lees het uitgebreide verslag van de dag
Lees de volledige transcriptie van alle thematafels en de transcriptie van het debat


Does the spontaneously preserved archive of artists and companies contain the required material? Is it useful to create additional documentation, before, during or after the production? How can this foster the transmission and research of ephemere practices? And how can this be kept feasable for artists and companies?

On September 10th 2015 Het Firmament organized a participative conference that explored different cases and methods to document creation processes and performance. Afterwards panelists commented on the day and the public entered the debate.

The large number present, and the genuine testimonies and exciting interventions both in the themed groups and during the concluding debate, prove that there is a great deal of interest in the practice of documentation and the need to reflect on it.

Read the detailed report of the day
Read the transcription of all theme tables and the transcription of the debate

 

PROGRAMMA

13:30
Onthaal / Reception

14:00
Welkomstwoord en inleiding door Het Firmament / Welcome and introduction by Het Firmament

14:20
Gesprekstafels /Table discussions

Aan verschillende interactieve gesprekstafels worden cases en methodieken besproken. Een tafelgesprek duurt ca. 40 minuten. Iedereen kan bij twee tafels aanschuiven. Bij je inschrijving vragen we je drie voorkeurstafels aan te duiden.

At different tables we discuss cases and methods. One discussion takes about 40 minutes. Everyone can join two tables. At the subscription we ask to indicate your three prefered tables. Table discussions 5, 6 & 7 will be conducted in English.


Tafel 1:   Een fotografische blik: de kracht van de momentopname
Koen Broos, voormalig huisfotograaf voor o.m. Toneelhuis en Eastman, doet het fotografische geheugen van diverse kunstenaars en gezelschappen uitdeinen. Wat is het geheim van goede scènefotografie? Kan de theatrale ervaring en de dynamiek van een dansvoorstelling met een stil beeld weergegeven worden?

Moderator: Bart Magnus (Kunstenpunt)


Tafel 2:  
Film en performance: een perfect huwelijk?
Jan Bosteels (Beeldstorm) filmde reeds voor tal van theater- en dansgezelschappen met allure. Bij gebrek aan een gespecialiseerde opleiding voor het filmen van podiumkunsten leerde hij zichzelf de kneepjes van het vak aan. Welke specifieke skills zijn vereist voor het filmen van live performance? Welke voor- en nadelen biedt film t.o.v. andere documentatiemethoden?

Moderator: Eline De Lepeleire (Het Firmament)


Tafel 3:   Achter de coulissen: documentatie van het werkproces
In een creatieproces zijn steeds verschillende ‘materialen’ werkzaam (concepten, teksten, muziek, objecten,...). Ze komen niet altijd in de voorstelling terecht, maar beïnvloeden wel de ideeën en beelden die de voorstelling uitdraagt. Met Erwin Jans, dramaturg bij Toneelhuis, bespreken we hoe documentatie van het werkproces ons een beter inzicht in een voorstelling kan bieden.

Moderator: Veerle Wallebroek (Het Firmament)


Tafel 4:  
Voorbij de kroniek: het belang van het theatertijdschrift
Redacties zijn niet enkel passieve verzamelaars of editors, maar ook actieve monitors en opdrachtgevers. Samen met het vernieuwde Documenta (Tijdschrift voor theater - Universiteit Gent) en Etcetera denken we na over de rol van tijdschriften in de opbouw van een ‘geheugen van de podiumkunsten’.


Tafel 5:   Documenting: necessary evil or exciting (meta)practice? (EN)
In recent years Anne Teresa De Keersmaeker took several initiatives to document her choreographic legacy. Together with Frederik Verrote, financial manager of her company Rosas, we discuss incentives, opportunities and pitfalls for the dance company.

Moderator: Charlotte de Somviele (Universiteit Antwerpen)


Tafel 6:   Documenting & presenting past experiences of performers and audiences (EN)
For her performances Olga de Soto documents historical masterpieces by recording recollections of audience and performers. Can audience recollections inform us about the cultural impact of an artwork? Is it possible to grasp dancers’ experiences? How to present this in a non-academic, artistic way?

Moderator: Timmy De Laet (Universiteit Antwerpen)

Tafel 7:   ‘Poetic documentation’ in artistic training and performance (EN)
Anouk Llaurens currently explores the possibilities of ‘poetic documentation’ in her artistic research. To what extent and how can ‘art about art’, or an artistic approach to the documentation of art practices, contribute to meaningful transmission of knowledge and experience in the performing arts field?

Moderator: Staf Vos (Het Firmament)


16:00
Discussie: Haalbaar en herhaalbaar, deelbaar en duurzaam? / Discussion: Feasable and repeatable, shareable and sustainable?

Panelleden: Thomas Crombez (Academie Antwerpen, Sint Lucas), Jorijn Neyrinck (tapis plein vzw), Clara van den Broek (Conservatorium Antwerpen, SKaGeN) en Rony Vissers (PACKED vzw)

Moderator: Staf Vos (Het Firmament)

17:00
Receptie / Drink