collectie collectiebeherende instelling museum archief bevraging onderzoek aanbevelingen
2013-2014, Het Firmament i.s.m. Karel de Grote-Hogeschool

Een bevraging van collectiebeherende instellingen in Vlaanderen en Brussel

Het Firmament, expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten, werkt tijdens de beleidsperiode 2012-2018 aan de uitbouw van een dienstverlening voor individuen en organisaties die in contact komen met erfgoed van theater, dans en verwante (deel)disciplines. Het Firmament krijgt in die hoedanigheid regelmatig vragen vanuit het podiumkunstenveld in welke mate en waarvoor precies zij als gezelschap, vereniging of school beroep kunnen doen op (professionele) collectiebeherende instellingen. Daarnaast vragen ook deze collectiebeherende instellingen (maar ook kleinere organisaties en diensten die collecties beheren) ons om ondersteuning voor dit specifieke erfgoedtype.

Daarom werkten we, in samenwerking met de opleiding Marketing van de Karel de Grote-hogeschool onder leiding van dr. Joris Verhulst, een online bevraging uit voor collectiebeherende instellingen, diensten en organisaties in Vlaanderen en Brussel - van lokaal tot landelijk.

Het inhoudelijke uitgangspunt voor de bevraging waren de volgende vier vragen:

  1. Waar wordt podiumkunstenerfgoed vandaag bewaard?
  2. Waar kan podiumkunstenerfgoed in de toekomst terecht?
  3. Wat werd tot nu toe door collectiebeherende instellingen en organisaties met dit podiumkunstenerfgoed gedaan? Werden er publieksgerichte activiteiten of onderzoeksprojecten mee opgezet en zijn er plannen om dit in de toekomst te doen?
  4. Wat zijn de noden en behoeften van de collectiebeherende organisaties voor dit type erfgoed? Hoe kan Het Firmament daarbij helpen?

Dit leidde tot aanbevelingen voor een duurzaam beleid voor de omgang met (roerend) podiumkunstenerfgoed.