bevraging digitalisering beeld/film audio
2015 - ..., Het Firmament, PACKED en Kunstenpunt in overleg met VIAA

Stand van zaken

Vrijwel alle (podium)kunstenorganisaties beheren vandaag een audiovisueel archief met o.m. opnamen van eigen voorstellingen en repetities. Deze audiovisuele archieven zijn niet alleen vandaag belangrijk voor promotie en hernemingen, maar zullen in de toekomst ook cruciaal zijn als erfgoed van de (podium)kunsten in Vlaanderen. Ze zijn vandaag weinig toegankelijk, zelfs intern. Bovendien worden ze in hun voortbestaan bedreigd omdat ze worden bewaard op dragers die in onbruik zijn geraakt en waarvoor de afspeelapparatuur ontbreekt. Een soortgelijk probleem stelt zich vaak bij de langetermijnbewaring van digitale archieven en collecties (ook voor het niet-audiovisueel materiaal). Het is dus hoog tijd om iets te ondernemen!

Daarom namen Het Firmament, Kunstenpunt en PACKED vzw  in de lente van 2015 het initiatief om een inventaris te maken van de audiovisuele en digitale archieven in de podiumkunstensector. Ongeveer 170 podiumkunstenorganisaties werden in het kader van deze inventaris gecontacteerd. De nadruk lag hierbij voornamelijk op podiumkunstenorganisaties die vandaag structureel worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Ondertussen hebben we van drieënzeventig podiumkunstenorganisaties een bruikbare inventaris ontvangen. Dat betekent een bruikbare respons van ongeveer 43%. Samen bieden deze organisaties een mooie doorsnede van het deel van de podiumkunstensector dat vandaag (of in het recente verleden) door de Vlaamse overheid wordt gesubsidieerd.

Digitalisering is nodig voor het behoud van de archieven, maar overstijgt de capaciteit van de individuele organisaties. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) dat de digitalisering, en vervolgens de digitale bewaring, zal opnemen in haar werking. De volgende stap is een infosessie op 26 mei 2016 voor die podiumkunstenorganisaties die audiovisuele dragers bezitten die in de volgende digitaliseringsprojecten van VIAA worden meegenomen. Alle organisaties die in aanmerking komen voor digitalisering, hebben een uitnodiging ontvangen. Nadien kan de registratie van de dragers en de voorbereiding van de digitalisering starten.