project jubileum archief- en collectiezorg publicatie herneming onderzoek documentering stuk
2014-2015, STUK i.s.m. KULeuven, Erfgoedcel Leuven en Het Firmament

Erfgoedproject over 37,5 jaar engagement voor kunst

In maart 2015 blikte het Leuvense Kunstencentrum STUK terug op haar eigen geschiedenis met een publieksboek, een tentoonstelling en een feestweek. Op 21 maart werd het boek gepresenteerd en de expo Was het nu ‘t Stuc, STUC of STUK? geopend. Daarop volgde een ‘memory lane’ met enkele willekeurige ijkpunten uit de rijke artistieke output: voorstellingen van Wim Vandekeybus, Jan Fabre, Wim Mertens en een lezing door Tate Modern-directeur Chris Dercon, die zijn carrière begon bij STUK. Het Firmament en Erfgoedcel Leuven ondersteunden STUK bij het opstellen van de subsidie-aanvraag voor het ontwikkelingsgericht erfgoedproject dat dit alles mee mogelijk maakte.

37,5 jaar STUK, geen mooi afgerond jubileum, maar even tegendraads als STUK zelf …”
(http://www.stuk.be/nl/stuk-een-geschiedenis-1977-2015)

De aanleiding voor dit erfgoedproject is niet zozeer het licht koortsige jubileumjaartal. Het ontstond vooral vanuit de wil om het rijke STUK-erfgoed onder de aandacht te brengen. Door een partnerschap van STUK en de KULeuven werd vier jaar geleden een doctoraatsonderzoek opgestart over de geschiedenis van STUK. In kader van dit onderzoek door cultuurhistorica Marleen Brock werd nieuw archiefmateriaal verzameld en gecreëerd. Van ongeveer veertig ex-werknemers en andere betrokkenen werd een interview afgenomen waarin persoonlijke herinneringen aan het eigen STUK-verleden centraal staan. Een waardevolle aanvulling voor het archief van STUK ...

Het onderzoek werd intussen verwerkt in het publieksboek STUK, een geschiedenis (1977-2015). Hierin leest u niet alleen hoe en wanneer de C van Stuc in de K van STUK veranderde, maar ook over de roerige studentenmilieus van de jaren 1970, de verbouwing van het huidige STUKgebouw, het internationale dansfestival Klapstuk en andere vernieuwende podium- en filmexperimenten. Het boek bevat oude foto's en affiches, leuke anekdotes en citaten uit interviews met sleutelfiguren (programmatoren, artiesten, beleidsmakers).

Het Firmament brainstormde ook mee over het concept van de tentoonstelling en de documentering ervan, op basis van de verzamelde praktijkvoorbeelden over het tentoonstellen van podiumkunstenerfgoed. Daarnaast volgde Het Firmament het paralleltraject archiefzorg mee op. Dat resulteerde in de overdacht van het papieren en audiovisuele archief van het ontstaan van STUK tot en met 2002 aan het Universiteitsarchief van de KULeuven in 2015.