amvb de verbroedering guldenboek verluchtingskunst
AMVB, Brussel

Podiumkunstenerfgoed bij AMVB

De Koninklijke Toneelmaatschappij De Verbroedering van Brussel werd in 1875 opgericht als ‘L’Echo’, en werd in 1887 herdoopt als De Verbroedering, doelend op de verbroedering tussen Noord en Zuid. In datzelfde jaar kreeg het gezelschap de eer om als eerste toneelvereniging het eerste stuk op de planken te brengen bij de langverwachte opening van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg.

Meer info over De Verbroedering vind je op de website van AMVB.

De Verbroedering was een belangrijke en actieve vereniging in Brussel. Om hun verhaal en verwezenlijkingen te vertellen en tonen, lieten zij een guldenboek maken. In dit kostbaar uitgevoerd boek werd hun geschiedenis, de belangrijkste gebeurtenissen, statuten, het reglement en verenigingsliederen neergeschreven. Voorname aanwezigen plaatsten bovendien hun handtekening om het historisch belang van de gelegenheid te benadrukken.

Het guldenboek van de Koninklijke Toneelmaatschappij De Verbroedering past in de herleving van de verluchtingskunst die in de tweede helft van de 19de eeuw een hoogtepunt kende. Als prestigieuze toneelvereniging van toen deinsde De Verbroedering er niet voor terug om bekwame vakmensen te contacteren voor hun guldenboek. Bekende Brusselse kunstenaars als Albert Daenens (1883 – 1952) en H. Van Der Brugghen (2de helft 19de  – begin 20ste eeuw) werkten mee aan de afbeeldingen in dit album. De liederenpagina’s zijn in mooi versierde art nouveau stijl geïllustreerd. De tekst is van Willem Gyssels (1875-1945) en de muziek van Hendrick Van Luck (begin 20ste eeuw). Het verluchten van de bladzijden werd stelselmatig aangevuld tot de jaren 1980. Het resultaat is vandaag nog steeds een prachtig staaltje van verluchte pagina’s die zeker een bezoek waard zijn.

Het guldenboek en andere collectiestukken van De Verbroedering zijn raadpleegbaar in de leeszaal van het AMVB. Check de website van AMVB voor info over openingsuren en diensten. De collectie is eveneens online vindbaar via de webcatalogus ADLIBXPLUS van het AMVB.

Meer info vind je ook op:
- Archiefbank
- ODIS

 

Deze tekst werd aangeleverd door het AMVB en verwerkt door Het Firmament.
Het AMVB wil het verdwijnend collectief geheugen van de Brusselse Vlaming in de grootstedelijke samenleving (her-)ontdekken als onuitputtelijke bron van genoegen en educatie.

Meer info op www.amvb.be

Benieuwd naar welk opmerkelijk podiumkunstenerfgoed het AMVB nog beheert? Bekijk de fiches in de rubriek Spot op Erfgoed.