In de rubriek 'Spot op Erfgoed' plaatst Het Firmament enkele markante archieven of collecties in de kijker. Met deze rubriek wil Het Firmament podiumerfgoed dat verspreid bewaard wordt zichtbaar en vindbaar maken. De bevraging van collectiebeherende instellingen in Vlaanderen en Brussel diende als start voor deze rubriek.

Zeldzaam handschrift van toneeldocent Jelgerhuis

Podiumkunstenerfgoed bij Bibliotheek Kon. Conservatorium Antwerpen

Erfgoedbibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen, Antwerpen
In de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen bevindt zich een manuscript van beeldend kunstenaar, toneelspeler en -docent J.R. Jelgerhuis (1770-1836). Bijzonder is dat hij zijn acteerlessen aanschouwelijk maakte met tekeningen waarmee hij emoties, houdingen en kostuums illustreerde.
  • koninklijk conservatorium antwerpen
  • manuscript
  • classicisme