In de rubriek 'Spot op Erfgoed' plaatst Het Firmament enkele markante archieven of collecties in de kijker. In een eerste reeks belichten we podiumkunstenerfgoed dat bij collectiebeherende instellingen bewaard wordt. Met deze rubriek wil Het Firmament podiumerfgoed dat verspreid bewaard wordt zichtbaar en vindbaar maken. De bevraging van collectiebeherende instellingen in Vlaanderen en Brussel diende als start voor deze rubriek.

Op de pagina 'Podiumkunstenerfgoed in kaart' vind je websites waar je deelcollecties gerelateerd aan podiumkunsten kan terugvinden.

Collectie van de Antwerpse Poesje

Figurentheatererfgoed bij MAS, Erfgoedbib Hendrik Conscience en Letterenhuis

MAS, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Letterenhuis
De Antwerpse Poesje is het enige poppentheater in Vlaanderen waarvan de oorsprong op basis van archiefdocumenten getraceerd is tot ver in de negentiende eeuw. De overgeleverde collecties zijn zeer gevarieerd, dankzij de vele verschillende functies die het poppenspel in de loop der jaren vervulde,
  • mas
  • erfgoedbibliotheek hendrik conscience
  • poesje

Zeldzaam handschrift van toneeldocent Jelgerhuis

Podiumkunstenerfgoed bij Bibliotheek Kon. Conservatorium Antwerpen

Erfgoedbibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen, Antwerpen
In de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen bevindt zich een manuscript van beeldend kunstenaar, toneelspeler en -docent J.R. Jelgerhuis (1770-1836). Bijzonder is dat hij zijn acteerlessen aanschouwelijk maakte met tekeningen waarmee hij emoties, houdingen en kostuums illustreerde.
  • manuscript
  • jelgerhuis
  • theaterdidactiek