• all (355)
 • pagina's (25)
 • artikels (67)
 • nieuws (263)

pagina's

Podium en erfgoed

‘Podiumkunstenerfgoed’ is geen makkelijk begrip en er kunnen - gelukkig - vraagtekens bij worden geplaatst. Je kan hier lezen wat wij er onder verstaan, maar ook waarom het belangrijk is er duurzaam mee om te gaan.

Laat je inspireren

Benieuwd wat je allemaal kan met het erfgoed van theater en dans? Laat je inspireren door tal van interessante projecten uit binnen- en buitenland, consulteer onze biblio- en filmografie of zoek medestanders in het overzicht van lopend onderzoek en expertise.

Aan de slag

Wil je weten wat Het Firmament concreet voor jou kan betekenen op het vlak van archief- en collectiezorg en op tal van andere terreinen? Of wil je zelf je archief of collectie onder handen nemen? Het Firmament helpt je graag verder met al je vragen over podiumkunstenerfgoed.

Op het spoor

Het Firmament spoort archieven en -collecties op bij al wie in Vlaanderen en Brussel podiumkunstenerfgoed beheert of produceert. Ook niet-tastbare kennis, technieken en tradities worden in kaart gebracht.

Wat?

Het Firmament werkt een dienstverlening uit over de zorg voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten. Hier vind je wat meer uitleg over de begrippen ‘cultureel erfgoed’, ‘podiumkunsten’ en ‘podiumkunstenerfgoed’

Waarom?

Waarom zouden we zorg dragen voor erfgoed van de podiumkunsten? Waarom is het belangrijk om er op een duurzame manier mee om te gaan?

Praktijkvoorbeelden

Hier vind je in het oog springende tentoonstellingen, onderzoeks- of educatieve projecten, websites, databanken, voorstellingen, publicaties en documentaires terug, verwezenlijkt door liefhebbers of professionals uit binnen- en buitenland.

Contact

Het Firmament, podiumkunsten erfgoed, is gehuisvest in de Brusselpoort, Hoogstraat 83 in 2800 Mechelen.

Over Het Firmament

Het Firmament is het landelijk expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten. Het ondersteunt en inspireert om op een hedendaagse, reflectieve en duurzame manier om te gaan met het erfgoed van theater en dans.

Archief- en collectiezorg (TRACKS)

TRACKS staat voor Toolbox en Richtlijnen voor Archief-en Collectiezorg in de KunstenSector. Kunstenorganisaties en kunstenaars - professionelen en amateurs - vinden er laagdrempelige tips en richtlijnen over hoe je zorg kan dragen voor je archief en collectie.

Missie en beleid

Het Firmament is het expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten. Het ondersteunt en inspireert om op een hedendaagse, reflectieve en duurzame manier om te gaan met het erfgoed van theater en dans. Expertise-opbouw en nodenbevragingen vorm de basis van onze dienstverlening.

Projecten

Een overzicht van alle projecten van Het Firmament als expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten.

Dienstverlening

Het Firmament is een dienstverlenende organisatie. Voor al je vragen over podiumkunstenerfgoed kan je bij ons terecht! Het Firmament adviseert, inspireert, organiseert en werkt samen met tal van partners.

Tot uw dienst!

Wil je weten wat Het Firmament concreet voor jou kan betekenen op het vlak van archief- en collectiezorg en op tal van andere terreinen? Het Firmament helpt je graag verder met al je vragen over podiumkunstenerfgoed.

Zorg voor niet-tastbaar erfgoed

Wil je als podiumkunstenaar je kennis, gebruik of traditie in de kijker zetten? Of zoek je ondersteuning in de zorg ervoor? De website immaterieelerfgoed.be wijst je de weg met inspirerende praktijkvoorbeelden, methodieken, themadossiers, een literatuurlijst,…

Spot op erfgoed

In de rubriek 'Spot op Erfgoed' plaatst Het Firmament enkele markante archieven of collecties in de kijker.

Podiumkunstenerfgoed in kaart

Het Firmament spoort de komende jaren archieven en -collecties op bij al wie in Vlaanderen en Brussel podiumkunstenerfgoed beheert of produceert. Ook niet-tastbare technieken, tradities en gewoonten uit de podiumkunsten worden in kaart gebracht.

Inspiratielijsten

Naast uitgewerkte praktijkvoorbeelden met uitgebreide informatie, werkt Het Firmament ook aan lijsten die een exemplarische selectie tonen van projecten en initiatieven die podiumkunsterfgoed zichtbaar en toegankelijk maken.

artikels

ER TAZ EENS

Digitale ontsluiting van een festivalarchief met MOVIO

2015-2016, TAZ i.s.m. met Het Firmament, PACKED vzw, Kunstenpunt, VIAA, de stad Oostende (dienst cultuur), de Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen, met de steun van de Vlaamse overheid
De voorbije editie van Theater Aan Zee (TAZ) was een hommage aan 20 jaar theaterfestival met tal van activiteiten die op een speelse manier terugblikken. Eén daarvan is de online tentoonstelling ER TAZ EENS, gebouwd m.b.v. de software MOVIO. Hiermee maakt het festival haar verleden toegankelijk voor
 • jubileum
 • movio
 • tentoonstelling

Onwankelbare theatrale verbeelding

Een tentoonstelling over het werk van Tone Brulin (31/03/2018 - 21/04/2018, M HKA)

31/03/2018 - 21/04/2018, T-boeken, Koninklijk Conservatorium Antwerpen (AP Hogeschool) en Het Firmament i.s.m. Het TheaterFestival, AMVB, Letterenhuis, Kunstenpunt en Kaaitheater
Wie is Tone Brulin, welke invloed had hij op de Vlaamse theatergeschiedenis en wat betekent hij voor het theater van vandaag? Zorgvuldig geselecteerde archiefstukken schetsen een beeld van zijn nationale en internationale carrière en belichten dramatische en theatrale ontwikkelingen sinds 1945.
 • letterenhuis
 • het theaterfestival
 • theatertekst

Inventarisatie en digitalisering van audiovisuele en digitale archieven in de podiumkunstensector

Stand van zaken

2015 - ..., Het Firmament, PACKED en Kunstenpunt in overleg met VIAA
Vrijwel alle podiumkunstenorganisaties beheren beeld- en geluidcollecties. Dit audiovisuele erfgoed is erg kwetsbaar en vaak niet toegankelijk. Een soortgelijk probleem stelt zich vaak bij de langetermijnbewaring van digitale archieven en collecties. Is een centraal gecoördineerde aanpak mogelijk?
 • audio
 • digitalisering
 • beeld/film

Dance Fort: A History

Een multimediaal en interactief archief voor creatie

2008-2015, Bebe Miller, Bebe Miller Compagnie, Erica Anderson, Adam Tracht
Dance Fort: A History is een multimediaal e-book, dat de Bebe Miller Company lanceerde in april 2015. Het tracht het werkelijke creatieproces bloot te leggen en toegankelijk te maken. De Company is hiermee een pionier in het gebruik van interactieve digitale media als archief van het creatieproces.
 • digitalisering
 • creatieproces
 • ontsluiting (digitaal)

Improvisation Technologies - William Forsythe

Choreograaf maakt digitale dansschool

1994-2011, Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) en Deutsches Tanzarchiv Köln, Karlsruhe (DU)
William Forsythe heeft i.s.m. het Zentrum für Kunst und Medientechnologie en het Deutsches Tanzarchiv Köln de digitale dansschool ‘Improvisation Technologies’ gemaakt. Het resultaat was zo’n daverend succes dat het concept werd aangepast naar een formaat dat ook geschikt is voor exposities.
 • educatie
 • documentering
 • valorisatie

Registratieproject decordoeken Circus Ronaldo

Vrijwilligersproject i.s.m. Musea & Erfgoed Mechelen

2013-2014, Het Firmament i.s.m. Musea & Erfgoed Mechelen
Circus Ronaldo bewaart een 100-tal decordoeken die nog werden geschilderd door de voorouders van de huidige generatie circusartiesten van de familie Ronaldo. Door de decordoeken op te lijsten, te beschrijven en te fotograferen kan het gezelschap ze veel gemakkelijker inzetten in hun werking.
 • circus ronaldo
 • vrijwilliger
 • musea & erfgoed mechelen

Zot Geweld/Dwaze Maagd

Tentoonstelling onderzoekt relatie tussen beeldende kunst, beweging en dans

26 augustus tot 11 december 2016, Musea & Erfgoed Mechelen, KMSKA, Het Firmament en Academie Mechelen
Het zotte geweld/De dwaze maagd, één van de meest iconische beelden van Rik Wouters, vormt het middelpunt voor een wervelende thematentoonstelling in het najaar van 2016. Musea & Erfgoed Mechelen, Het Firmament en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) slaan de handen in elkaar
 • rik wouters
 • erfgoed & musea mechelen
 • dans

Diaghilev and the Golden Age of the Ballets Russes, 1909 - 1929

Expo met collectiestukken van het Victoria and Albert Museum (GB)

25/09/2010 – 09/01/2011, Victoria and Albert Museum, Londen (GB). Curatoren: Jane Pritchard, Geoffrey Marsh
Het Victoria and Albert Museum in Londen beheert een grote collectie van kostuums, decors, fiches e.d. van de Ballets Russes. Een deel daarvan was voor een breed publiek toegankelijk tijdens de expositie 'Diaghilev and the Golden Age of the Ballets Russes, 1909-1929.
 • tentoonstelling
 • decor
 • ballets russes

Zeldzaam handschrift van toneeldocent Jelgerhuis

Podiumkunstenerfgoed bij Bibliotheek Kon. Conservatorium Antwerpen

Erfgoedbibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen, Antwerpen
In de bibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen bevindt zich een manuscript van beeldend kunstenaar, toneelspeler en -docent J.R. Jelgerhuis (1770-1836). Bijzonder is dat hij zijn acteerlessen aanschouwelijk maakte met tekeningen waarmee hij emoties, houdingen en kostuums illustreerde.
 • jelgerhuis
 • koninklijk conservatorium antwerpen
 • classicisme

Registratieproject poppencollectie DE MAAN en Het Firmament

Vrijwilligersproject i.s.m. Musea & Erfgoed Mechelen

2014- ..., Het Firmament i.s.m. Musea & Erfgoed Mechelen
Eind 2014 startten enthousiaste vrijwilligers met de inventarisatie van de meer dan 3.000 poppen die in de Brusselpoort bewaard worden. Het gaat om de collectie van het theatergezelschap DE MAAN en de collectie uit de vroegere figurentheaterwerking van Het Firmament.
 • beschrijving
 • archief- en collectiezorg
 • mechels stadspoppentheater

Erfgoedzorg in de kunsten/TRACKS

Toolbox en richtlijnen voor archief- en collectiezorg in de kunstensector

2013-2014, PACKED vzw i.s.m. Het Firmament en tal van partners
TRACKS staat voor Toolbox en Richtlijnen voor Archief-en Collectiezorg in de KunstenSector. Je vind er laagdrempelige tips en richtlijnen die een invulling geven aan wat ‘zorg dragen voor eigen archief en eigen collectie’ voor het kunstenveld inhoudt, zowel voor amateurs als voor professionelen.
 • archief- en collectiezorg
 • advies
 • dienstverlening

Expertisetraject waardering en selectie

Welke criteria hanteren bij waardering en selectie van podiumkunstenarchieven en -collecties?

2013-2018, Het Firmament
Hoe bepaal je wat je best bewaart en wat niet? Welke criteria kan je hierbij hanteren? Op verschillende manieren breidt Het Firmament zijn expertise verder uit over waardering en selectie om beheerders van podiumkunstenerfgoed hierin te ondersteunen.
 • basisnormen voor een kwaliteitsvol waarderingstraject
 • theater instituut nederland
 • dienstverlening

Table of Contents

Het archief van Siobhan Davies Dance komt tot leven in een performance

2014-..., Siobhan Davies Dance, ICA (Londen, GB), Tramway (Glasgow, GB) en Arnolfini (Bristol, GB)
De Britse choreografe Siobhan Davies is erg fier op haar online archief. Maar hoe dynamisch de website ook is, het digitale archief blijft er “levenloos”. Voor haar laatste project, Table of Contents, stelt ze zichzelf de vraag "How might we perform a dance archive?".
 • ontmoetingsmoment
 • dans
 • tentoonstelling

Workshops archief- en collectiezorg voor amateur toneel- en dansgroepen

Hands-on workshops bij Opera Ballet Vlaanderen en Kopergietery

5/03/2016 en 12/03/2016, i.s.m. Opera Ballet Vlaanderen en Kopergietery
Het Firmament organiseert twee hands-on workshops voor amateur theater- en dansgroepen. Je leert de basisprincipes van archief- en collectiezorg en te werken met TRACKS, de online Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg voor de Kunstensector. We tonen je bovendien dat de zorg voor ...
 • archief- en collectiezorg
 • vorming
 • amateurtheater

Sensibilisering Jonge Makers Theater Aan Zee

Een plan voor een pro-actieve omgang met het archief van jonge kunstenaars

2014 - ..., TAZ i.s.m. Het Firmament en PACKED vzw
Het Oostendse festival Theater Aan Zee (TAZ) begon ooit klein, maar is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in het Vlaamse theaterveld. Vanuit de ondersteuningsrol van TAZ voor startende kunstenaars ontwikkelde TAZ in samenwerking met Het Firmament en PACKED vzw een sensibiliseringspIan voor
 • sensibilisering
 • packed vzw
 • archief- en collectiezorg

Podiumkunstenerfgoed vandaag en in de toekomst

Een bevraging van collectiebeherende instellingen in Vlaanderen en Brussel

2013-2014, Het Firmament i.s.m. Karel de Grote-Hogeschool
Het Firmament voerde, i.s.m. de Karel de Grote-Hogeschool een onderzoek uit bij professionele musea, erfgoedbibliotheken, archiefinstellingen en -diensten om te peilen naar hun huidige omgang met podiumerfgoed en of ze hierin een rol wensen te vervullen in de toekomst. Dit leidde tot aanbevelingen..
 • archief
 • collectie
 • collectiebeherende instelling

nieuws

Zoek verder in onze biblio- en filmografie!