• all (161)
 • pagina's (12)
 • artikels (34)
 • nieuws (115)

pagina's

Aan de slag

Wil je weten wat Het Firmament concreet voor jou kan betekenen op het vlak van archief- en collectiezorg en op tal van andere terreinen? Of wil je zelf je archief of collectie onder handen nemen? Het Firmament helpt je graag verder met al je vragen over podiumkunstenerfgoed.

Waarom?

Waarom zouden we zorg dragen voor erfgoed van de podiumkunsten? Waarom is het belangrijk om er op een duurzame manier mee om te gaan?

Praktijkvoorbeelden

Hier vind je in het oog springende tentoonstellingen, onderzoeks- of educatieve projecten, websites, databanken, voorstellingen, publicaties en documentaires terug, verwezenlijkt door liefhebbers of professionals uit binnen- en buitenland.

Contact

Het Firmament, podiumkunsten erfgoed, is gehuisvest in de Brusselpoort, Hoogstraat 83 in 2800 Mechelen.

Over Het Firmament

Het Firmament is het landelijk expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten. Het ondersteunt en inspireert om op een hedendaagse, reflectieve en duurzame manier om te gaan met het erfgoed van theater en dans.

Archief- en collectiezorg (TRACKS)

TRACKS staat voor Toolbox en Richtlijnen voor Archief-en Collectiezorg in de KunstenSector. Kunstenorganisaties en kunstenaars - professionelen en amateurs - vinden er laagdrempelige tips en richtlijnen over hoe je zorg kan dragen voor je archief en collectie.

Tot uw dienst!

Wil je weten wat Het Firmament concreet voor jou kan betekenen op het vlak van archief- en collectiezorg en op tal van andere terreinen? Het Firmament helpt je graag verder met al je vragen over podiumkunstenerfgoed.

Zorg voor niet-tastbaar erfgoed

Wil je als podiumkunstenaar je kennis, gebruik of traditie in de kijker zetten? Of zoek je ondersteuning in de zorg ervoor? De website immaterieelerfgoed.be wijst je de weg met inspirerende praktijkvoorbeelden, methodieken, themadossiers, een literatuurlijst,…

Spot op erfgoed

In de rubriek 'Spot op Erfgoed' plaatst Het Firmament enkele markante archieven of collecties in de kijker.

Podiumkunstenerfgoed in kaart

Het Firmament spoort de komende jaren archieven en -collecties op bij al wie in Vlaanderen en Brussel podiumkunstenerfgoed beheert of produceert. Ook niet-tastbare technieken, tradities en gewoonten uit de podiumkunsten worden in kaart gebracht.

artikels

Erfgoedzorg in de kunsten/TRACKS

Toolbox en richtlijnen voor archief- en collectiezorg in de kunstensector

2013-2014, PACKED vzw i.s.m. Het Firmament en tal van partners
TRACKS staat voor Toolbox en Richtlijnen voor Archief-en Collectiezorg in de KunstenSector. Je vind er laagdrempelige tips en richtlijnen die een invulling geven aan wat ‘zorg dragen voor eigen archief en eigen collectie’ voor het kunstenveld inhoudt, zowel voor amateurs als voor professionelen.
 • packed
 • advies
 • dienstverlening

Workshops archief- en collectiezorg voor amateur toneel- en dansgroepen

Hands-on workshops bij Opera Ballet Vlaanderen en Kopergietery

5/03/2016 en 12/03/2016, i.s.m. Opera Ballet Vlaanderen en Kopergietery
Het Firmament organiseert twee hands-on workshops voor amateur theater- en dansgroepen. Je leert de basisprincipes van archief- en collectiezorg en te werken met TRACKS, de online Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg voor de Kunstensector. We tonen je bovendien dat de zorg voor ...
 • archief- en collectiezorg
 • vorming
 • amateurtheater

Sensibilisering Jonge Makers Theater Aan Zee

Een plan voor een pro-actieve omgang met het archief van jonge kunstenaars

2014 - ..., TAZ i.s.m. Het Firmament en PACKED vzw
Het Oostendse festival Theater Aan Zee (TAZ) begon ooit klein, maar is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde in het Vlaamse theaterveld. Vanuit de ondersteuningsrol van TAZ voor startende kunstenaars ontwikkelde TAZ in samenwerking met Het Firmament en PACKED vzw een sensibiliseringspIan voor
 • sensibilisering
 • archief- en collectiezorg
 • theater aan zee

Jubileumproject Theater Aan Zee

Archief- en ontsluitingstraject rond 20 jaar TAZ

2014 – 2016 TAZ i.s.m. Het Firmament, PACKED vzw, Kunstenpunt, VIAA, de stad Oostende (dienst cultuur), Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen. Met de steun van de Vlaamse overheid.
In 2016 blaast Theater aan Zee (TAZ) 20 kaarsjes uit. Dat werd gevierd met tal van activiteiten die op een speelse manier terugblikken, o.a. een online tentoonstelling. Voor dit laatste werkte TAZ samen met Het Firmament, PACKED vzw, Kunstenpunt, ...
 • archief- en collectiezorg
 • tentoonstelling
 • jubileum

Podiumkunstenerfgoed vandaag en in de toekomst

Een bevraging van collectiebeherende instellingen in Vlaanderen en Brussel

2013-2014, Het Firmament i.s.m. Karel de Grote-Hogeschool
Het Firmament voerde, i.s.m. de Karel de Grote-Hogeschool een onderzoek uit bij professionele musea, erfgoedbibliotheken, archiefinstellingen en -diensten om te peilen naar hun huidige omgang met podiumerfgoed en of ze hierin een rol wensen te vervullen in de toekomst. Dit leidde tot aanbevelingen..
 • collectie
 • aanbevelingen
 • onderzoek

nieuws

Zoek verder in onze biblio- en filmografie!