vrijwilliger beschrijving inventaris pop de maan hopla mechels stadspoppentheater archief- en collectiezorg musea & erfgoed mechelen
2014- ..., Het Firmament i.s.m. Musea & Erfgoed Mechelen

Vrijwilligersproject i.s.m. Musea & Erfgoed Mechelen

Na de registratie van de decordoeken van Circus Ronaldo, startten de vrijwilligers van de Musea & Erfgoed Mechelen in het najaar van 2014 met het registreren van meer dan 3.000 poppen. Dit project kadert binnen de samenwerking tussen Musea & Erfgoed Mechelen en Het Firmament om Mechelse gezelschappen te ondersteunen in de zorg voor archieven en collecties.

De poppen worden momenteel in de Mechelse Brusselpoort bewaard (huidige kantoorruimte van Het Firmament). Deze locatie fungeert als depotruimte voor de poppencollectie van het Mechelse figurentheater DE MAAN en de collectie uit de vroegere figurentheaterwerking van Het Firmament, met deelcollecties Jef Contryn, Theater Taptoe, voorlopers DE MAAN en Het Firmament. Gelukkig werden er in het verleden al heel wat poppen geregistreerd.

Om dit podiumkunstenerfgoed goed te beheren, werd beslist de inventarisatie van de collectie van DE MAAN en de deelcollecties Jef Contryn, voorlopers DE MAAN en Het Firmament verder te zetten. De poppen worden nu per stuk gefotografeerd, genummerd,  gelabeld en beschreven. Zo'n inventaris op stukniveau heeft tal van voordelen:

  • Het Firmament en DE MAAN krijgen een overzicht van alle poppen die zij momenteel beheren. Dat betekent ook dat de poppen niet meer fysiek geraadpleegd moeten worden en er dus minder kans is op beschadiging

  • Voor Het Firmament is deze inventaris bijzonder waardevol in functie van het herbestemmingstraject dat ze momenteel doorlopen

  • Op basis van de inventaris kan een selectie gemaakt worden van meest waardevolle en minder waardevolle poppen

  • Enkele van de poppen zijn toe aan restauratie. Tijdens de registratie worden de beschadigingen per pop beschreven. Het Firmament en DE MAAN kunnen zich op deze beschrijving baseren om te bepalen welke poppen op korte termijn welke restauratiewerken vereisen

  • En wie weet kan de inventaris wel een bron van inspiratie zijn voor een nieuwe creatie, onderzoek, een tentoonstelling, een publicatie, ... ?

Om te beginnen werd een pop-up fotostudio ingericht met behulp van een professionele fotografe. De vrijwilligers hebben intussen heel wat ervaring met het fotograferen van objecten en konden dus, na het installeren van de studio, meteen aan de slag.

De vrijwilligers gaan bij het beschrijven van de poppen enkel uit van datgene wat ze kunnen waarnemen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld wel de materialen, het type pop en de toestand van het object opmaken, maar weten ze niet wie de pop vervaardigde, in welke productie ze speelde of uit welke periode ze dateert. Voor dergelijke waardevolle contextinformatie wordt Paul Contryn ingeschakeld die heel wat kennis heeft over de collectie van DE MAAN en verschillende deelcollecties van Het Firmament.