archief- en collectiezorg advies packed dienstverlening
2013-2014, PACKED vzw i.s.m. Het Firmament en tal van partners

Toolbox en richtlijnen voor archief- en collectiezorg in de kunstensector

Wat houdt dat in: zorg dragen voor je eigen archief en collectie? En waarom zou ik aan archief- en collectiezorg doen? En tot slot: hoe kan ik zorg dragen voor mijn archief en collectie?

Deze en andere vragen waren de concrete aanleiding voor het expertisecentrum PACKED om met verschillende partners uit het kunsten- en erfgoedveld, waaronder Het Firmament, een strategie uit te werken over de zorg voor archieven en collecties in de kunstensector*. De samenwerking resulteerde in een online toolbox TRACKS (Toolbox en Richtlijnen voor Archief-en Collectiezorg in de KunstenSector) die kunstenaars en kunstenorganisaties concreet ondersteunt met tal van tips en richtlijnen over de zorg voor archieven en collecties.

Het Firmament en PACKED besloten de krachten te bundelen en de initiële plannen van Het Firmament voor een online toolbox, specifiek voor het podiumkunstenveld, in te zetten voor het volledige kunstenveld, met de inbreng van alle partners. Zo wordt de opgebouwde expertise over podiumkunstenerfgoed ontsloten en ingezet voor de hele kunstensector. Samen met de andere projectpartners werd gewerkt aan praktische en haalbare tools die moeten helpen om bepaalde richtlijnen te realiseren.

De richtlijnen en tools zijn ontwikkeld voor de kunstensector en geschikt voor iedereen die de zorg voor archief en collecties niet als prioritaire taak heeft. Daarom worden altijd de meest economische en efficiënte oplossingen voorgesteld die toch kwaliteitsvol zijn. Iedereen kiest zélf welke aspecten binnen de archief- en collectiezorg het meest prangend zijn en welke oplossingen realistisch zijn. Want alle richtlijnen staan op zich en kunnen zonder raadpleging van de andere richtlijnen toegepast worden.

De website www.projecttracks.be werd gerealiseerd door PACKED vzw in samenwerking met Het Firmament en met medewerking van tal van partners. Het is het resultaat van het project Erfgoedzorg in de kunstensector, gecoördineeerd door PACKED vzw, in samenwerking met Het Firmament, BAM, VTi, FARO, Resonant, VAi/CVAa, Archiefbank Vlaanderen en Forum voor Amateurkunsten, met de steun van de Vlaamse overheid.

*De kunstensector bestaat uit beeldende, audiovisuele en mediakunsten, architectuur, vormgeving, podiumkunsten en muziek. Personen, organisaties, verenigingen, professionelen en amateurkunstenaars vormen het kunstenveld.