erfgoed in performance vlaggendans valorisatie immaterieel erfgoed
2013, Genk, Symbolica, Ugo Dehaes, Thierry Smits, C-Mine (Genk)

Hedendaagse dans met oude vlaggendanstechnieken

De Genkse vlaggendansgroep Symbolica vroeg enkele hedendaagse choreografen, waaronder Ugo Dehaes en Thierry Smits, een vlaggendansnummer te maken voor hun nieuwste voorstelling. Het resultaat is Symballoo, een vernieuwende dans met vlaggen.

Net als de vele andere traditionele vlaggendansgroepen die Vlaanderen rijk is, ging Symbolica op zoek naar een manier om een hedendaagse invulling te geven aan ‘dans met vlaggen’. Door professionele hedendaagse choreografen te betrekken, doorbreekt de Genkse groep het stigma dat rond vlaggendans hangt en toont ze aan dat het meer is dan belegen folklore en  een partij vendelzwaaien. In Genk is Symbolica alvast een begrip. De groep, die ontstond in 1969 in de schoot van het Sint-Jan Berchmanscollege, bestaat uit een 50-tal jongeren tussen 11 en 18 jaar. Elk jaar gaan ze in het buitenland op tournee. Christel Salaets, de vaste choreografe, omschrijft de groep als een soort jeugbeweging, een plaats waar ook jongens aan het dansen gaan. Vlaggen hebben iets stoers en geven bovendien een houvast op een podium. Vlaggendans of de meer hedendaags invulling ‘dans-met-vlaggen’ is springlevend in deze Limburgse stad.

Omgekeerd zien ook de hedendaagse choreografen hoe dit erfgoed een meerwaarde kan zijn voor de hedendaagse kunst.

Vlaggendans vertrekt van traditie, maar wil niet traditioneel zijn. Wat mij zelf nog het meeste motiveert: als deze voorstelling kan helpen om hedendaagse dans bij een ander publiek te brengen, is dat meegenomen.
Ugo Dehaes in De Standaard - 29/11/2013


Bibliografie

- www.symbolica.be
- Geert Van Der Speeten, ‘Zeg nooit vendelzwaaien tegen dans met vlaggen’, De Standaard, 29/11/2013