william forsythe dans onderzoek documentering educatie the forsythe company
2010-2013, The Forsythe Company, Frankfurt am Main

Digitale partituren van choreografieën

 "If you are dancing, how do you actually say what happened?"  Deze vraag was het uitgangspunt van vier jaar onderzoek door de Forsythe Company. Motion Bank ontwikkelde concepten om danschoreografieën visueel voor te stellen, dans te vertalen naar digitale “partituren” en tenslotte ook deze digitale “partituren” tot bij een breder publiek te brengen.  

Een aantal choreografen ontwikkelde een werkwijze om via digitale tools de choreografische methode van kunstenaars te documenteren. Zo werd in samenwerking met de choreograaf David Kern werd Piecemaker ontwikkeld, een ‘multi-user application’ die het mogelijk maakt video-opnames van eender welk live-event gemakkelijk te becommentariëren. Een afgeleide van deze Piecemaker is de PM2G0-tool, een gemakkelijk te installeren tool om te gebruiken tijdens het creatieproces of in een educatieve context.

Een belangrijk doel van het project Motion Bank is om de digitale tools in te zetten voor educatie. Educatieve partners namen de producten onder de loep en onderzochten hoe deze in academische programma’s geïntegreerd kunnen worden.

Een ander interdisciplinair initiatief, Dance Engaging Science, had als doel nieuw onderzoek over de danspraktijk te stimuleren. Van mei 2011 tot en met september 2012 kwam de werkgroep drie keer samen om te reflecteren over de mogelijkheden en werden er een aantal onderzoeksprojecten opgestart.

Op 30 april 2014 werd deze eerste fase volledige afgerond. In een volgende fase zal Motion Bank verder inzetten op de verspreiding en toegankelijkheid van PM2GO. Er worden tal van workshops georganiseerd (waaronder Choreographic Coding Labs) en het educatieve onderzoek wordt voortgezet.

Je kan de vele initiatieven volgen op de website www.motionbank.org waar het project uitzonderlijk grondig wordt gedocumenteerd.