dans dance heritage coalition documentering focusgroep archivering blog
2013, Dance Heritage Coalition (DHC)

Een blog om het documenteren en archiveren van dans te stimuleren

Dance Heritage Coalition (DHC) is een alliantie van een aantal instellingen in de Verenigde Staten die belangrijke podiumkunstencollecties beheren. DHC stimuleert het documenteren en het archiveren van dans in de Verenigde Staten. Daartoe heeft DHC allerlei tools ontwikkeld met als meest recente initiatief Artist-Driven Archives, een blog waar wetenschappers, podiumkunstenaars en programmatoren reflecteren over alternatieve documentering en archivering van dans. Het archief wordt beschouwd als een belangrijke component van het maakproces en bijgevolg van het kunstwerk zelf. Zo gaat de blog in tegen de  tegen de tendens om pas op het einde van een carrière aandacht te besteden aan de artistieke nalatenschap en kunstenaars maar beperkt te betrekken bij het verwerken van hun archief.

Artist-Driven Archives focust op casussen van artiesten die elk op hun eigen manier bezig zijn met het documenteren en archiveren van hun werk. Zo is er de Bebe Miller Company die een eBook prototype ontwikkelde onder de naam Dance Fort om die elementen van het creatieve proces die in een traditioneel archief verloren gaan, vast te leggen en te archiveren. Of schrijver/regisseur/choreograaf David Gordon, die bij de overdracht van zijn archief aan de Performing Arts Library at Lincoln Center nauw betrokken wordt bij de verwerking ervan om voldoende context te garanderen.    

Daarnaast vind je op de blog het verslag van drie focusgroepen:

  1. Archiving Artistic Legacy Focus Group werkte rond de vraag hoe artiesten op een creatieve manier het archief kunnen hergebruiken en her-contextualiseren om op die manier hun nalatenschap zichtbaar maken.
  2. Documenting The Creative Process Focus Group reflecteerde over de vraag hoe archiveren geïntegreerd kan worden in het creatieve proces.
  3. Documenting Creative Spaces Focus Group had aandacht voor de kunstproducers en -programmatoren. Hoe kunnen zij de verschillende artistieke nalatenschappen waarmee zij in contact komen en hun eigen institutionele geschiedenis archiveren.

Stuk voor stuk inspirerende casussen en focusgroepen die een stimulans kunnen zijn tot het actief documenteren en archiveren van de historische én hedendaagse dansscène.

Dance Heritage Coalition

Ga naar de blog