abattoir fermé jubileum theater publicatie valorisatie
2009, Abattoir Fermé

Jubileumboek Abattoir Fermé

Anatomie. 10 jaar slachten is een jubileumboek naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van het Mechelse theatergezelschap Abattoir Fermé. De eerste drie hoofdstukken volgen chronologisch het Abattoir-oeuvre: de beginjaren in ‘Origins’, de doorbraakvoorstellingen in ‘Talkies’ en het meer recente werk in ‘Silents’. In het vierde hoofdstuk, ‘Sparks’, worden alle nevenprojecten, probeersels, labo-experimenten e.d. verzameld.

Elk hoofdstuk opent met een liefdesverklaring door een bekende fan (o.a. Yves Desmet en Marc Didden). Vervolgens komen de theatercritici en academici aan het woord met beschouwingen of interviews over (een deel van) het oeuvre of een specifiek thema (rol van beeld, geluid, film). De leden van het gezelschap schrijven zelf ook graag, wat leidt tot een brief aan de koning die terugblikt op het afgelegde parcours of ruige levenswijsheid door de fictieve alter-ego’s van artistiek bezieler Stef Lernous. Sommige teksten verschenen eerder in bv. Etcetera of rekto:verso. Er werd bewust voor gekozen geen recensies van individuele voorstellingen op te nemen.

Daarop volgen telkens enkele bladzijden met obscure verzen te midden van digitale beeldcollages en scans uit gebruikte toneelteksten met aantekeningen van de acteurs. En ten slotte: honderden foto’s, hoofdzakelijk scènefoto’s in kleur, maar ook affiches of stills uit zelfgemaakte films, gegroepeerd en haarscherp afgedrukt op zwarte achtergrond. In de ‘Appendix’ tonen tientallen zwart-witfoto’s in een kleiner formaat beelden uit repetities, gekke bekken of slaapkoppen op tournee, (huwelijken van) medewerkers ...

De toeschouwer kan er (…) in de ruimte van het boek, niet mee verder, want het gaat om sensaties waar slechts zeer moeilijk over gesproken of gedacht kan worden (…). Zo wordt Abattoir Fermé. 10 jaar slachten paradoxaal genoeg een vreemde ode aan de theatrale werkelijkheid, in een tijdperk van totale ervaringsarmoede.
C. Van Gerrewey, Etcetera, 28 (2010), nr. 120, 46-47