archief- en collectiezorg expertisetraject waardering en selectie waardering herbestemming

Testcase voor te waarderen roerend podiumkunstenerfgoed

Sinds 2012 bouwt Het Firmament haar expertise verder uit over waarderingsmethoden voor cultureel erfgoed (zie Expertisetraject waardering en selectie). Met het pilootproject ‘Waardering van een poppencollectie’, dat is gestart op 1 oktober 2017, werkt Het Firmament een concrete waarderingscasus uit.

 

Opzet

Het project focust op  de waardering van de figurentheatercollectie, die in het kantoorgebouw van Het Firmament bewaard wordt, in functie van een herbestemming. Op termijn kan deze opgebouwde expertise ingezet worden bij de ondersteuning van beheerders van alle soorten podiumkunstenarchieven of -collecties die hun eigen collectie waarderen in functie van uiteenlopende doeleinden. Resonant wordt bij het verder uitrollen van deze expertise nauw betrokken voor de waardering van muzikaal erfgoed.  


Collecties

Concreet richt Het Firmament zich in dit project op 6 te waarderen deelcollecties:

  • Deelcollectie Spelleken Van Ulenspiegel (periode: WO II – 1948)
  • Deelcollectie Hopla (periode:1948-1963)
  • Deelcollectie privé Jef Contryn
  • Deelcollectie opleidingen Het Firmament en zijn voorlopers
  • Deelcollectie DE MAAN en Mechels Stadspoppentheater
  • Deelcollectie van Theater Taptoe (1968-2010)

Deze collectie omvat naar schatting 3700 poppen. Veel poppen werden al geregistreerd (zie Registratieproject poppencollectie). Sommige poppen zullen in bepaalde contexten meer waard zijn dan anderen. Een verantwoorde en transparante waardering die uitmondt in adviezen voor een geschikte bestemming en mogelijke afstoting, is daarom noodzakelijk.

 

Participatie van belanghebbenden

Waarderen vormt de basis voor een verantwoord en duurzaam erfgoedbehoud en -beheer. Maar de waarde van erfgoed is niet objectief en verandert naarmate het tijdsbeeld wijzigt. Daarom is het belangrijk dat belanghebbenden betrokken worden in het bepalen van de waarde van het erfgoed. Het Firmament bracht aldus de verschillende actoren en gemeenschappen die een bijzonder belang hechten aan de poppencollectie in kaart. Vertegenwoordigers ervan, waaronder Museum Hof van Busleyden en DE MAAN, maken deel uit van het kernteam en de klankbordgroep, die mee de (kunst)historische, gebruiks- en sociaal-maatschappelijke waarde van de poppen zullen bepalen.

Ook het bredere publiek en andere geïnteresseerden willen we laten kennismaken met de principes van waarderen en de poppencollectie. Daarom tonen we de eerste resultaten van dit waarderingstraject in de mini-tentoonstelling 'Acht hoogvliegers - Mechelse theaterpoppen naar waarde geschat' in Museum Hof van Busleyden, van 24 augustus t.e.m. 2 oktober 2018.

 

MEER INFO

  • Op de website Figurentheater waarderen bundelen we alle verzamelde informatie. Deze website is in eerste instantie gericht tot de leden van het projectteam, maar ook andere geïnteresseerden kunnen het verloop van het traject hier volgen.
  • Regelmatige updates kan je lezen op onze blog
  • Verdere inlichtingen via contact@hetfirmament.be

 

Met de steun van de Vlaamse overheid