Zorg voor het niet-tastbare erfgoed vereist een heel andere aanpak dan de omgang met archief en collectie. Want hoe bewaren we iets dat leeft in handen en hoofden van mensen? Dit vergt meer maatwerk, afgestemd op datgene wat wij belangrijk vinden om door te geven aan volgende generaties. Aandacht voor het immaterieel erfgoed van de podiumkunsten impliceert daarom niet enkel documentering in woord en beeld. Ook vormingsinitiatieven of ondersteunende maatregelen om specifieke kennis en kunde van lichaam tot lichaam over te dragen zijn belangrijk. Die uitwisseling van vaardigheden en ervaringen tussen generaties kan vervolgens de basis vormen voor vernieuwing en actualisering.

Wil je werken aan een toekomst voor een techniek, gebruik of traditie? De website immaterieelerfgoed.be wijst je de weg, met inspirerende praktijkvoorbeelden, methodieken, themadossiers, een literatuurlijst en meer. De website legt de focus op de erfgoedzorg voor alle soorten immaterieel erfgoed. Hoe pak je dit in de praktijk aan? Hoe geef je dit erfgoed een toekomst? Het platform bundelt ervaringen en is een plaats om ervaringen uit te wisselen. De medewerkers van Het Firmament staan voor je klaar om je te begeleiden bij de opmaak van dit toekomstplan.

Het Platform immaterieel erfgoed wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking met het ICE-trekkersnetwerk. Het netwerk begeleidt de immaterieel erfgoedwerking in het brede Vlaamse erfgoedveld en zet de schouders onder globale noden. Binnen dit netwerk is Het Firmament het aanspreekpunt voor het domein podiumkunsten (theater, dans, performance).

In onze hoofden gaat ‘geschiedenis schrijven’ gepaard met grootse gebeurtenissen, woorden en daden. Maar geschiedenis schrijven zit ‘m ook in de kleine dingen. Generatie na generatie werken dansers zich in het zweet om hun techniek bij te schaven, verfijnen acteurs hun acteerkunst en geven choreografen en regisseurs hun passie, kennis en repertoire door. Dag in dag uit schrijven we zo geschiedenis, bewust of onbewust, door de kleine dingen die we doen en vooral blijven doen.

Welke tradities en technieken zetten we verder in 2016? Daar gaat #ikschrijfgeschiedenis naar op zoek. Iedereen, jong of oud, toeschouwer, doener of sympathisant kan een foto of filmpje delen via #ikschrijfgeschiedenis of op www.ikschrijfgeschiedenis.be. Zo wil het platform een actueel, levendig en divers beeld schetsen van het immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel anno 2016.

Richt je de spots ook graag op jouw podiumkunstentraditie of -techniek? Surf dan naar www.ikschrijfgeschiedenis.be, laad een foto op en maak je eigen affiche. Of deel je foto op sociale media met de hashtag #ikschrijfgeschiedenis en geef mee een gezicht aan het rijke podiumkunstenerfgoed!