Podiumkunstenerfgoed wordt door vele individuen, gemeenschappen en organisaties beheerd en geproduceerd. Onderstaande word cloud geeft aan hoe breed en divers dit veld is. 

word cloud


Het Firmament spoort archieven en collecties op bij al wie in Vlaanderen en Brussel podiumkunstenerfgoed beheert of produceert. Ook niet-tastbare technieken, benaderingen en processen uit de podiumkunsten worden opgespoord. Op basis daarvan kan de dienstverlening van Het Firmament steeds verder verfijnd worden.

In 2013-2014 bevroeg Het Firmament collectiebeherende instellingen naar hun omgang met en visie op podiumkunstenerfgoed. Dit resulteerde in een rapport en aanbevelingen voor een duurzame omgang met (roerend) podiumkunstenerfgoed.

Op de pagina Podiumkunstenerfgoed in kaart vind je websites waar je deelcollecties gerelateerd aan podiumkunsten kan terugvinden.

In de rubriek Spot op erfgoed plaatst Het Firmament regelmatig markant podiumkunstenerfgoed in de kijker.