Het Firmament is zeer blij te mogen aankondigen dat Patrick Allegaert, artistiek adviseur van Museum Dr. Guislain in Gent, tot voorzitter benoemd werd van de vzw Het Firmament, expertisecentrum voor het erfgoed van de podiumkunsten. Vanuit zijn persoonlijke interesse en tal van engagementen staat Patrick met één voet in de erfgoedsector en met de andere in het podiumkunstenveld. Naast de vele spraakmakende tentoonstellingen die hij realiseert, neemt hij met het museum de zorg voor de nalatenschap van de Gentse theatermaker Eric De Volder (Toneelgroep Ceremonia) ter harte. Hij was jarenlang voorzitter van de Vlaamse beoordelingscommissie Theater en neemt momenteel dezelfde rol op voor de Adviescommissie Cultureel Erfgoed en het Overleg Vlaamse Musea. Hij is nauw betrokken bij de werking van het gezelschap Het Kip (bestuurder) en het festival Theater aan Zee (voorzitter), recent nog winnaar van de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Podiumkunsten. Patrick Allegaert was tot slot meer dan 30 jaar actief in verschillende onderwijsinstellingen waar hij vakken als cultuurfilosofie en kunsten- en erfgoedbeleid doceerde.

Patrick Allegaert neemt als nieuwe voorzitter van Het Firmament de fakkel over van Sigrid Bosmans (coördinator Erfgoedcel Mechelen). Sigrid vervulde deze rol met verve en blijft, voortaan als ondervoorzitter, Het Firmament opvolgen. We willen Sigrid van harte danken voor haar stimulerende betrokkenheid! Samen met Patrick Allegaert kijken we er naar uit de ondersteunende en inspirerende rol van Het Firmament verder uit te bouwen voor al wie in aanraking komt met podiumkunstenerfgoed.