documentering de zendelingen kunstenpunt het theaterfestival jubileum

Het Theaterfestival blaast dit jaar 25 kaarsjes uit. Het multimediale kunstkritiekcollectief De Zendelingen bedacht in samenwerking met Het Firmament, Kunstenpunt en Het Theaterfestival de videoreeks De Verrijzenis. Tien dagen lang, iedere dag van Het Theaterfestival (van 3 t.e.m. 12 september), verschijnt er een nieuw filmpje online en op de tv's in het Kaaicafé. Klaar voor een portie Theaterfestivalnostalgie?

De Zendelingen nodigden tien interviewers - zowel journalisten, acteurs als kenners - uit om te grasduinen in de lijst van alle (maar liefst 305!) voorstellingen die tussen 1991 en 2014 geselecteerd werden voor Het Theaterfestival. Hieruit koos iedere interviewer een voorstelling die bij hem of haar iets had losgeweekt of een breuk betekende met een tijdperk ervoor. Het was dus niet de bedoeling om een best of samen te stellen of een canon van 25 jaar Theaterfestival.

De Zendelingen regelden voor iedere interviewer een gesprek met één of meerdere betrokken artiesten uit de oorspronkelijke productie. Hoe kijken de makers terug op dit project? Welke impact heeft de voorstelling gehad op de theaterwereld of op de maatschappij? Welke reacties waren er destijds? Was deze productie kenmerkend voor het toenmalige tijdsgewricht of zou ze nu ook nog overeind blijven? Bij theaternostalgie hoort natuurlijk ook de wens om theater te herbeleven. Daarom werd steeds de vraag gesteld of de voorstelling hernomen zou moeten of kunnen worden. "Je merkt toch dat het bij die vraag telkens begint te kriebelen bij de artiesten", aldus Zendeling Filip Tielens.

De Zendelingen zochten naar een balans tussen producties uit Vlaanderen en Nederland, theater- en dansvoorstellingen, en tussen recent en ouder werk. "De Verrijzenis is er niet alleen om in de oude doos te kijken. We willen echt graag naar het belang van deze voorstellingen en de gezelschappen erachter peilen", vertelt Filip. De reeks verschijnt bewust online, zodat ze toegankelijk is voor een breed publiek.

Naast Theaterfestivalnostalgie toont De Verrijzenis ook de nood aan documentering én een goede archiefzorg. "We merkten bij de research dat van sommige legendarische voorstellingen niet eens een captatie bestaat," getuigt Filip. Anderzijds beheren veel podiumkunstenorganisaties een audiovisueel archief met opnamen van eigen producties en/of repetities. Ze zijn echter weinig toegankelijk en erg kwetsbaar. Verwaarlozing, natuurlijk verval of technologische veroudering: het zijn maar enkele van de vormen van bedreiging van audiovisuele archiefcollecties. Digitalisering is een mogelijke oplossing. Daarom onderzochten Het Firmament, Kunstenpunt en PACKED vzw of een centraal gecoördineerde aanpak mogelijk is. (lees meer over het onderzoek naar beeld- en geluidarchief). Ook slechtgeregelde rechtenkwesties zorgen regelmatig voor problemen bij het vrijgeven van beelden.


Het resultaat van deze tienvoudige Verrijzenis kan u van 3 tot 12 september iedere dag online volgen via het Youtube-kanaal van De Zendelingen en nadien eindeloos herbekijken.

Geslecteerde voorstellingen voor de Verrijzenis:

  1. Moeder en Kind, Bernadetje, Allemaal Indiaan (Arne Sierens & Alain Platel)
  2. Irakese Geesten (Mokhallad Rasem)
  3. WEG (Josse De Pauw & Peter Vermeersch)
  4. Ja Ja Maar Nee Nee (Dito Dito & Transquinquennal)
  5. Wilde Lea (Blauwe Maandag Compagnie)
  6. Maria Dolores (Wayn Traub)
  7. Bezonken Rood (Toneelhuis & Ro Theater)
  8. Images of Affection (Needcompany)
  9. De Bitterzoet (Hollandia & De Veenfabriek)
  10. It's going to get worse and worse and worse... my friend (Voetvolk)