theatermachinerie bourla toneelhuis

Europa Nostra en de European Investment Bank (EIB) maakten onlangs hun technisch en finaniceel rapport bekend voor de restauratie en renovatie van de 19de eeuwse houten theatermachinerie van de Bourlaschouwburg in Antwerpen. Deze staat sinds 2014 op de lijst van 'The 7 Most Endangered', na nominatie door PERSPECTIV - Association of historic theatres in Europe. De Bourlaschouwburg staat onder het beheer van Stad Antwerpen en biedt residentie aan Toneelhuis.

“The optimal result would be returning the stage, structure and machinery to full operation, with a team of technicians trained in the operating and maintenance practices needed to ensure the long-term operational security of the theatre, and to present a combination of period and contemporary theatrical productions using the machinery,” benadrukt het onafhankelijk onderzoeksrapport.

Nog volgens het rapport is de Bourla "unique in Belgium in its operating systems, and in Europe it is one of the few remaining examples of early 19th century theatre technology. Looking at the theatre from a purely heritage perspective, there is a clear case for the reinstatement option.”  Vanuit financieel oogpunt zouden de kosten voor restauratie bovendien relatief laag zijn, in vergelijking met de ontmantelingskosten zoals geschat in de haalbaarheidsstudie, die vorig jaar in opdracht van Stad Antwerpen werd uitgevoerd.

Het technisch en financieel rapport is gebaseerd op onderzoek, gesprekken met experten en werkbezoeken aan verschillende theaters waar diverse vormen van historische infrastructuur en eigentijds theater samengaan én renderen. In juni 2014 vond ook een internationale conferentie plaats waar experten op zoek gingen naar creatieve methoden om historische houten theatermachinerie in te zetten voor een actuele theaterpraktijk. Het Firmament modereerde het afsluitende panlegesprek met internationale experts.

Ondertussen schreef Toneelhuis in april, in opdracht van Stad Antwerpen, een studieopdracht uit voor en master- en managementplan voor de restauratie en renovatie van de Bourlaschouwburg door een architectenbureau. Toneelhuis zoekt naar een oplossing die een conforme, efficiënte en veilige werking van een hedendaags theatergezelschap kan garanderen, mét respect voor de erfgoedwaarde van de toneeluitrusting. Van zodra de kandidaten geselecteerd zijn staan Eurpa Nostra en andere erfgoedpartners klaar om hun expertise met de architecten te delen.

Piet Jaspaert, vice-president van Europa Nostra drukt zich alvast voorzichtig positief uit over het verloop van de discussie: “Out of the debates no formal mutual agreement about the future of the machinery has been reached so far. Nevertheless, thanks to our presence and continuous contact at all levels, we have succeeded in defending in an open way the rehabilitation of the historic stage machinery as a crucial protected part of the listed Bourla building. Thanks to our interventions and the insights of other stakeholders, awareness about the unique value of the machinery and the inevitable limits of the renovation and modernisation of historic equipment has grown.”

Lees het persbericht van Europa Nostra
Lees het technisch en financieel rapport

Meer