documentering onderzoek reflectiemoment re-enactment re-activering auteursrecht archief- en collectiezorg performance

In juni 2016 organiseert de onderzoeksgroep Moderne Kunst  - Kulturgut der Moderne van het Duitse Verband der Restauratoren een internationaal 2-daags symposium over collectie en beheer van performance. Het symposium vindt plaats in Wolfsburg, Duitsland.

Symposium Collecting and conserving performance art

Het laatste decennium zien we een groeiende interesse voor historische en hedendaagse performance bij collectiebeherende instellingen en musea. Dit stelt kunstenaars en erfgoedbeheerders voor enkele uitdagingen: Hoe kan de tijd- en plaatsgebonden ervaring van een live performance getransformeerd worden tot een kunstwerk met een duurzaam bestaaan binnen een collectie? Welke status bekleden rekwisieten en documentatie van performance binnen een collectie, en hoe wordt die status bepaald? Hoe kan de identiteit en integriteit van het kunstwerk bewaard en opnieuw beleefd worden? Welke informatie moet de collectie omvatten opdat een authentieke re-activatie van het kunstwerk verzekerd is? Wat met auteursrechten? Hoe kunnen bewaarrisico's geïdentificeerd, gedocumenteerd en beantwoord worden?

Het symposium nodigt conservatoren, curatoren, kunsthistorici, kunstenaars, verzamelaars, onderzoekers, academici en andere professionelen uit die betrokken zijn in de productie, distributie, documentering en bewaring van podiumkunsten. In de discussie zal ook aandacht besteed worden aan perspectieven op erfgoedontwikkeling en documentering in andere disciplines, zoals theater en dans. Verschillende methodieken om een live performance in een collectie op te nemen zullen aan bod komen: filmopnames van historische of recente performances, installaties, documentatie gecreëerd door toeschouwers en betrokkenen, en rekwisieten en andere objecten die de live gebeurtenis representeren.

Call for papers

Bijdragen kunnen geleverd worden in een presentatie van 20 minuten en kunnen o.m. volgende thema's behandelen: auteursrecht, authenticiteit, vluchtigheid, documentering, publieksperceptie, archief- en collectiezorg, re-enactment van historische performance, Geïnteresseerden worden gevraagd een abstract in te dienen voor 15 juli 2015 in het Engels via performance_art@restauratoren.de.

Alle info op de website van Verband der Restauratoren