ontmoetingsmoment archief- en collectiezorg

Een jaar na de lancering van TRACKS organiseren PACKED vzw, Het Firmament en de andere partners een tweede ontmoetingsmoment voor alle geïnteresseerden in kunstenerfgoed, deze keer met theaterhuis BRONKS als gastheer. Verschillende kunstenaars en kunstenorganisaties getuigen er over hun omgang met archief en/of collectie: hoe kan je er op een duurzame manier zorg voor dragen en op welke manier kan je daar voordelen uit halen? De klemtoon ligt hierbij op het delen van ervaringen en kennis met het publiek.

Sinds 2014 is TRACKS, Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg in de Kunstensector, online raadpleegbaar. Aanvullend organiseren de initiatiefnemers van de website regelmatig vormings- en ontmoetingsmomenten. Op 23 juni worden kunstenaars en kunstenorganisaties opnieuw uitgenodigd om aan zes gesprekstafels, parallel aan elkaar, te vertellen over hun omgang met het eigen archief en/of collectie. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen, delen van problemen en uitwisselen van tips. Bij de inschrijving kan je aanduiden bij welke twee gesprekstafels je wil aanschuiven.

 

Programma

13u
Onthaal

13u30
Welkomstwoord door jeugdtheater BRONKS
Inleiding subsidievoorwaarde 'zorg dragen voor eigen archief' door de afdeling Kunsten van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (Vlaamse overheid)

14u00 – 16u30
Maak kennis met kunstenaars en kunstenorganisaties die aan de slag zijn gegaan met hun archief en/of collectie aan verschillende gesprekstafels. Wissel ideeën en ervaringen uit en ga in gesprek.

Een tafelgesprek duurt ca. 1u, na een pauze wordt er gewisseld. Iedereen kan dus aan twee tafels aanschuiven. In het inschrijvingsformulier kan je aanduiden welke tafels jouw voorkeur hebben.

Tafel 1
Stella Lohaus en Hélène Vandenberghe beheren respectievelijk het archief en de collectie van de beeldende kunstenaars Bernd Lohaus en Philippe Vandenberg. Na de dood van de kunstenaars stelde zich voor beide erfgenamen de vraag wat er met hun artistieke nalatenschap diende te gebeuren; schenken, verkopen, zelf beheren, …? Welke gevolgen heeft dit op financieel, juridisch en historisch vlak? Hoe kan een kunstenaar er zelf voor zorgen dat zijn archief en collectie bewaard blijft na zijn dood? En welke acties kan de overheid en de cultureel-erfgoedsector ondernemen om hem/haar hierin te ondersteunen?

Tafel 2
Het architectenbureau Martine De Maeseneer Architecten ziet het rijke archief als een grondstof voor nieuw werk, tentoonstellingen, publicaties, promotie, … Welk materiaal maken zij zowel digitaal als fysiek aan en hoe houden ze de grote hoeveelheid bestanden en objecten 'levend'? Het bureau rondde onlangs een project af waarbij de mijlpaaldocumenten bepaald werden. Dit zijn documenten die het ontwerpproces weergeven en voor het bureau belangrijk zijn om permanent te bewaren. Een verslag van dit project vind je alvast bij de Praktijkvoorbeelden.

Tafel 3
Dit voorjaar onderzoeken PACKED vzw, Het Firmament en Kunstenpunt of een gecoördineerde aanpak mogelijk is voor de digitalisering van audiovisuele archieven in de podiumkunstensector. Er is een grote nood aan de digitalisering van dit kunstenerfgoed om het veilig te stellen voor de toekomst, maar deze uitdaging overstijgt de capaciteit van individuele organisaties en personen. Samen met VIAA (Vlaams Instituut voor Archivering) en Ultima Vez bespreken we de problematiek, de mogelijkheden en de uitdagingen. Meer info vind je hier..

Tafel 4
Momenteel loopt in M HKA de tentoonstelling Jan Fabre, Stigmata, Acties & Performances 1976–2013. De tentoonstelling vertrekt vanuit de performancevideo's, die worden geconserveerd door LIMA, een organisatie in Amsterdam die zich inzet voor de duurzame toegang tot mediakunst. LIMA en Angelos vertellen over de samenwerking tusen de twee organisaties m.b.t. de bewaring, preservering en digitalisering van het audiovisuele archief. Waarom koos Angelos ervoor om dit deel van het archief onder te brengen bij LIMA en welke voor- en/of nadelen heeft dit als gevolg?

Tafel 5
Theater aan Zee (TAZ) bestaat in 2016 twintig jaar. Ter gelegenheid hiervan wil het festival aan de slag gaan met haar archief. Het archiefmateriaal werd reeds verzameld en beschreven, maar TAZ wil op deze feesteditie ook haar geschiedenis tonen en ontsluiten voor het grote publiek. Welke acties plant TAZ en welke weg werd reeds afgelegd? Zijn er naast het indienen van een aanvraag voor een subsidie op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet voor een ontwikkelingsgericht project alternatieven voor het financieren van een dergelijk archieftrafject?

Tafel 6
Collegium Vocale Gent viert in 2020 haar vijftigjarig bestaan, een ideale gelegenheid om de eigen historiek onder de aandacht te brengen. Het ensemble is zich bewust van de rol die haar erfgoed daarin kan spelen en neemt een aantal stappen om de zorg voor dat erfgoed te bevorderen. Op dit moment is een deel van het archief geschoond, geselecteerd en herverpakt, met het oog op een overdracht. De rest van het archief volgt. Maar waar ze tot nog toe op de hulp van een stagiair konden rekenen voor al dit werk, komt dit nu terug op de schouders van de vaste medewerkers terecht. Hoe pak je als organisatie dit werk voorafgaand aan een overdracht naar een cultureel-erfgoedinstelling aan? Hoe plan je dit in in je dagelijkse werking en wat komt er allemaal bij kijken?


Nadien is iedereen uitgenodigd voor een drankje in de BRONKS-bar.

 

Praktisch

Waar
BRONKS, Varkensmarkt 15-17, 1000 Brussel

Wanneer
23 juni 2015 , 13u - 17u

Inkom
5 euro inschrijvingsgeld, te betalen aan het onthaal


Inschrijven kan door het invullen van dit formulier.
Voor meer informatie kan je mailen naar sanne@packed.be