Het vluchtige en efemere karakter van de podiumkunsten lijkt op het eerste gezicht bijna haaks te staan op zoiets als ‘erfgoed’ en 'archiveren'. Toch is er sprake van een groeiende interesse voor het documenteren en archiveren van de podiumkunsten, ook vanwege de theater- en danswetenschappen en historiografie. De laatste jaren zijn onderzoek, opleiding en creatie bovendien erg beïnvloed door digitale en technologische ontwikkelingen. Op welke manier beïnvloedt deze evolutie de relatie tussen archief en performance?

Academici, kunstenaars en archivisten reflecteren hierover tijdens twee internationale conferenties die binnenkort plaatsvinden.


Performing the Archive
Galway (IE), 22-24 juli 2015

Georganiseerd door de National University of Ireland Galway i.s.m. American Society for Theatre Research. De conferentie vindt plaats i.k.v. het Galway Arts Festival.
Meer info op de conferentiewebsite


Memory and Theatre: performing the archive
Tangier/Tetouan (MA), 2-5 mei 2015

Georganiseerd door Centre International des Etudes de Spectacles. De conferentie vindt plaats i.k.v. Festival de Tanger des Arts de la Scène.
Meer info op de conferentiewebsite