archief- en collectiezorg vorming amvb

Het nieuwe Kunstendecreet (van kracht vanaf 2016) schrijft voor dat alle gesubsidieerde kunstenorganisaties zorg moeten dragen voor het eigen archief. Maar wat is archief en hoe doe je dat: goed voor je archief zorgen?

Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) geeft op de maandagen 1 en 8 juni een antwoord op deze vragen tijdens de gratis workshops 'Papieren archief' en 'Digitaal archief'. Beide thema's worden heel praktisch toegelicht.

Het AMVB biedt bovendien advies op maat aan de deelnemers. Voorafgaand aan de workshops wordt de situatie ter plaatse bekeken. De workshops kunnen zo afgestemd worden op ieders noden. Nadien krijgt elke deelnemer een auditverslag mee, met concrete tips en acties die ondernomen kunnen worden om het eigen archiefbeheer te optimaliseren.

Praktisch

  • Workshop Papieren archief
    Maandag 1 juni 2015, 10u-16u
  • Workshop Digitaal archief
    Maandag 8 juni, 10u-16u

Locatie: AMVB, Arduinkaai 28, 1000 Brussel

Inschrijven kan via lien.ceuppens@amvb.be voor 1 april 2015. Opgelet: de plaatsen zijn beperkt en enkel toegankelijk voor Brusselse kunstenorganisaties. Snel zijn is de boodschap!

Meer info op www.amvb.be of bel 02 209 06 03