theatermachinerie bourla bewaring

De Vlaamse Overheid, Stad Antwerpen, Toneelhuis, Europa Nostra en European Investment Bank Institute onderzoeken samen de voorwaarden en mogelijke aanpassingen om binnen de beschermde Bourla Schouwburg in Antwerpen de compatibiliteit en mogelijke synergiën tussen de beschermde historische toneelmachinerie uit 1834 en de eigentijdse behoeften van het er residerend gezelschap Toneelhuis te realiseren.
 
Na de bekendmaking van de resultaten van de haalbaarheidsstudie, die vorig jaar in opdracht van de Stad werd uitgevoerd, heeft PERSPECTIV – Association of Historic Theatres in Europe, het initiatief genomen om Bourla in te dienen als meest bedreigde erfgoedsite kandidaat. De studie toonde onder meer aan dat, naast ingrijpende wijzigingen in het theater zelf, gepleit werd voor de volledige ontmanteling van de uit 1834 daterende en grotendeels intacte, originele toneelmachinerie.

Dit leidde tot de organisatie van een internationale conferentie in juni 2014 door York University (Toronto, Canada) in samenwerking met theatrEurope. Ideeën en creatieve methoden werden gebundeldom historische houten theatermachinerie in te zetten voor een actuele theaterpraktijk en gediscussieerd werd over de nood aan vernieuwing of juist restauratie van de theatermachinerie in de Antwerpse Bourlaschouwburg.
 
In het kader van het ‘7 Most Endangered’ programma is er steeds voorzien dat Europa Nostra en het European Investment Bank Institute voor elk dossier een reviewgroep en multidisciplinair team met experten inzake de specifieke problematiek in het dossier. Deze experten bezoeken de site en pogen haalbare oplossingen te ontwikkelen in nauwe samenwerking met de betrokken en bevoegde instanties. Het uitgangspunt in dit dossier is zowel de aanwezige historische en unieke toneeluitrusting als de Bourla zelf te verdedigen en te valoriseren en tegelijkertijd zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoefte van Toneelhuis om een conforme, efficiënte en veilige werking van een hedendaags theatergezelschap te garanderen.

Tijdens de voorbije weken vonden verhelderende gesprekken plaats tussen Toneelhuis als rechtstreeks betrokken artistiek-technisch verantwoordelijke partner en het Stadsbestuur als eigenaar.

Alle gesprekspartners beseffen dat het nodig is zich te informeren over wat mogelijk is rekening houdend met de aanwezige infrastructuur, de nodige moderne apparatuur en eigentijdse programmatie om tot een verantwoorde beleidskeuze te komen. Iedereen is ervan overtuigd dat het essentieel is om externe expertise ter zake in te schakelen en samen met hen diverse mogelijkheden te analyseren en te berekenen om met kennis van zaken te beslissen.

De partners zijn daarom ingegaan op de uitnodiging van de review groep om samen met  David Wilmore, expert in het gebruik van historische en moderne theater infrastructuur en het managen ervan, in Engeland op 12-13 maart 2015, een werkbezoek te brengen aan verschillende theaters waar diverse vormen van historische infrastructuur en eigentijds theater samengaan én renderen.


Achtergrondinformatie

Het programma ‘The 7 Most Endangered’ is in 2013 gelanceerd door Europa Nostra in samenwerking met het European Investment Bank Institute als medeoprichter en de Raad van Europa als geassocieerde partner. Het programma identificeert monumenten en locaties in Europa die onder bedreiging van ondergang zijn, en haalt openbare en particuliere partners op lokaal, nationaal en Europees niveau over om mee te werken aan het vinden van een doeltreffende toekomst voor deze sites. ‘The 7 Most Endangered’ krijgt ondersteuning van het Creative Europe programma van de Europese Unie, als onderdeel van Europa Nostra’s networking project ‘Mainstreaming Heritage’.

Europa Nostra is de Europese koepel van erfgoedorganisaties. De organisatie beslaat 47 landen in Europa en is de stem van de burgermaatschappij die zich inzet voor de bescherming en de promotie van het Europese culturele en natuurlijke erfgoed. De organisatie is opgericht in 1963 in Parijs en is gevestigd in Den Haag met een bijkantoor in Brussel. Dit pan-Europees netwerk omvat: 250 Ngo’s uit de erfgoedsector met een ledenaantal van verscheidene miljoenen mensen, 150 overheids- of privaatrechtelijke organisaties en 1500 individuele leden. Europa Nostra ijvert voor de bescherming van Europa’s bedreigde monumenten, sites en landschappen; de vereniging ondersteunt en bevordert expertise door haar Awards-programma in partnerschap met de Europese Commissie; en ze streeft ernaar het Europese en Nationale erfgoedbeleid te beïnvloeden. Plácido Domingo, de wereldberoemde operazanger, is voorzitter van Europa Nostra.

Het European Investment Bank Institute bevordert de Europese initiatieven voor het algemeen welzijn. Het werd opgericht als onderdeel van de European Investment Bank Group in januari 2012 met als doel als katalysator te werken voor sociale-, culturele-, educatieve- en onderzoeksactiviteiten die gericht zijn op de economische en sociale ontwikkeling in Europa. Meer gedetailleerde informatie over de activiteiten van het Instituut kan verkregen worden via de website.

 

MEER WETEN

www.europanostra.org/7-most-endangered
www.flickr.com/photos/europanostra/sets
www.youtube.com/user/EuropaNostraChannel
twitter.com/europanostra

www.antwerpen.be