BOEKPRESENTATIE Antwerpen Theaterstad

Op donderdag 26 februari stelt Toon Brouwers, ere-hoogleraar van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, zijn nieuwe boek 'Antwerpen Theaterstad' voor.

In de tweede helft van de twintigste eeuw evolueerde het theaterleven in Antwerpen van een bescheiden plek in het midden, tot een plaats in de kop van het Europese peloton. Dit boek vertelt de recente geschiedenis van het theater in al zijn vormen (teksttheater, margetheater en jeugdtheater, opera en muziektheater, ballet en dans, poppentheater en ontspanningstheater…) in die boeiende en snel evoluerende stad aan de stroom, van de Tweede Wereldoorlog en de wederopbouw, tot aan het begin van de 21ste eeuw. Een boeiend verhaal over vroegere en hedendaagse theatermakers, geplaatst in een maatschappelijke context en geïllustreerd met vele productiefoto's.

Een uitgave van LannooCampus & Koninklijk Conservatorium Antwerpen, 2015. Geïllustreerd, 368 blz., vierkleurendruk. Met het kwaliteitslabel GPRC (Guaranteed Peer Reviewed Content), prijs  29,99 €.

Toon Brouwers (*1943) was lange tijd in het beroepstheater actief, is emeritus hoogleraar van het Koninklijk Conservatorium Antwerpen (AP Hogeschool) en doceerde theatergeschiedenis en dramaturgie.

Enkele Reacties

“Het lijdt geen twijfel dat de auteur als maker, acteur, organisator, docent en schrijver een unieke positie in het Antwerpse theaterleven inneemt. Vanuit die positie overschouwt hij de podiumkunsten van de tweede helft van de twintigste eeuw. En hij doet dat met een uitzonderlijk oog voor details, feiten en gebeurtenissen. Dat alleen al wekt ontzag en maakt van dit werk een parel van ons cultureel erfgoed.” (Prof. dr. Kurt Vanhoutte)

“Het werk van Toon Brouwers voorziet in een ernstige lacune. Iedereen die zich interesseert voor de geschiedenis van de podiumkunsten in Antwerpen en Vlaanderen kan deze publicatie enkel maar toejuichen.” (Prof. dr. Frank Peeters)

Donderdag, 26 februari, 2015 - 19:00 tot 20:00
Desguinlei 25
2018  Antwerpen
België

Gele zaal, Conservatorium.
Reserveren via reservatie.kca@ap.be

STUDIEDAG Vlaams Theater na Wereldoorlog II

Naar aanleiding van het verschijnen van dit boek organiseert de Universiteit Antwerpen (Theater- en Filmwetenschap, Onderzoekscentrum voor Visuele Poetica) in samenwerking met het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en met de Internationale Kunstcampus deSingel een studienamiddag over het Vlaams Theater na Wereldoorlog II. Met het de internationale kunstcampus als inspirerende locatie, zal er een brug geslagen worden tussen recent wetenschappelijk en historisch onderzoek naar de boeiende Vlaamse theatergeschiedenis en aanverwanten, en getuigenissen en reflecties uit de theaterpraktijk en -kritiek zelf. 

De namiddag bestaat uit een deel wetenschappelijke lezingen door (o.v.) Prof. Kurt Vanhoutte, Prof. Roel Vande Winkel, Prof. Frank Peeters, en een panelgesprek.  (De samenstelling van het discussiepanel is nog in voorbereiding.) 

Donderdag, 26 februari, 2015 - 13:30 tot 17:00
Desguinlei 25
2018  Antwerpen
België

Lokaal 58, Conservatorium.
De toegang is gratis.