theatermachinerie bewaring reflectiemoment bourla

Van 12 tot 15 juni vindt in Antwerpen de internationale conferentie Wood and Canvas (and rabbit glue) in the Modern World plaats, met opening in de Bourlaschouwburg op 12 juni en lezingen in CoStA. Bedoeling is ideeën en creatieve methoden te bundelen om historische houten theatermachinerie in te zetten voor een actuele theaterpraktijk. Met behulp van een schaalmodel van de oude machines in de Bourlaschouwburg zal ook in de praktijk kunnen worden geëxperimenteerd.

Op zondag 15 juni modereert Het Firmament, op vraag van de organisatoren, mee het afsluitende panelgesprek. In het slotdebat zal een panel met experts en betrokken partijen uit binnen- en buitenland de conferentie eerst algemeen evalueren. Daarna zal het panel zich buigen over een actuele discussie, lokaal maar met internationale weerklank: de nood aan vernieuwing of juist restauratie van de theatermachinerie in de Antwerpse Bourlaschouwburg. Restauratie of status quo creëert immers uitdagingen wat betreft veiligheid en ergonomie van de bediening en heeft een sterke logistieke impact op het hedendaagse theatermaken. De schouwburg is echter integraal beschermd als monument en de resterende (vandaag niet-functionerende) houten machines zijn uniek op wereldschaal. Zijn er veilige manieren om ze weer te laten bijdragen aan het artistieke proces?

Het Firmament neemt in deze discussie de bemiddelende ‘makelaarsrol’ op die het Cultureel-erfgoeddecreet aan de expertisecentra heeft toebedeeld.  We hopen alvast dat dit panelgesprek een nuancerende en verrijkende bijdrage kan leveren aan een oplossing voor de Bourla met een zo groot mogelijk draagvlak bij erfgoed- en kunstliefhebbers.


Een organisatie van York University (Toronto, Canada) in samenwerking met theatrEurope.

Meer info en het volledige programma op www.theatreurope.eu
Inschrijven op woodandcanvas.info.yorku.ca


Carsten Jung, secretaris-generaal van PERSPECTIV – Association of Historic Theatres in Europe, schreef een verslag over de conferentie en het debat op zijn blog.