archief- en collectiezorg bronks packed

Het Firmament en PACKED vzw evalueerden op vraag van BRONKS de archiefwerking van het theaterhuis. BRONKS vroeg zich af of het archief al op een goede manier bewaard wordt of hoe het in de toekomst beter kan. Daarnaast ging artistiek leider en stichter van BRONKS, Oda Van Neygen, in oktober 2014 op pensioen. Zij was de persoon die zich tot dan over het archief had ontfermd. Met haar vertrek dreigde een grote kennis van het archief, maar ook van BRONKS zelf, te verdwijnen.

Op basis van gesprekken en een archiefdoorlichting werd een uitgebreid rapport opgesteld waar BRONKS mee aan de slag kan. Het rapport bestaat uit:

  1. vaststellingen die door Het Firmament en PACKED gedaan werden tijdens het interview en de twee bezoeken aan BRONKS;
  2. gemotiveerd advies: hierin wordt uitgelegd wat de goede praktijk is, waarom de aanbeveling gedaan wordt en wat de aanbeveling precies inhoudt;
  3. concrete acties die BRONKS kan doen om de aanbeveling te realiseren;
  4. relevante richtlijnen op de TRACKS-website per cluster.

Een voorbeeld van een archiefrapport kan je hier lezen.

De gehanteerde methodes en resultaten van het project kan je nalezen op de website van TRACKS.