reflectie

Internationaal beweegt er heel wat op het vlak van het erfgoed van de podiumkunsten. In juni 2014 organiseerde SIBMAS in New York haar 30e congres voor allerlei actoren die zich wereldwijd bekommeren om de sporen die theater- en danscreaties nalaten. De insteek van het congres getuigt alvast van wat internationaal leeft: hoe kunnen we vanuit het erfgoed- en podiumkunstenveld op een innovatieve manier omgaan met theater- en danscollecties? Hoe presenteren we dit aan het publiek - al dan niet online - en welke kruisbestuivingen tussen erfgoedactoren en podiumkunstenaars zijn verrijkend? Maar vooral: hoe kunnen we al wie vandaag erfgoed creëert, ondersteunen in de zorg voor hun nalatenschap en het documenteren van dit vluchtig medium? In het decembernummer van faro reflecteert Het Firmament over wat dit kan betekenen voor Vlaanderen en hoe de makelaarsrol van expertisecentra binnen het complementair netwerkmodel in Vlaanderen op dit internationaal congres als voorbeeldig beschouwd werd in de uitbouw van een dienstverlening.


Lees hier het volledige artikel Going Broadway. Het trans-Atlantische expertisenetwerk voor omgang met het erfgoed van de podiumkunsten (Veerle Wallebroek)