jubileum reflectiemoment theaterwetenschap

In 1964 geleden opende het Instituut voor Dramatische Kunst in Amsterdam (NL) zijn deuren. Op 24 en 25 oktober wordt teruggeblikt op de geschiedenis van de opleiding én op de geschiedenis van het theater in Nederland.

50 theatermakers, beleidsmakers, theaterwetenschappers en andere professionals, van verschillende generaties verdedigen 50 stellingen van 6 minuten en 40 seconden. Die stellingen hebben betrekking op breukpunten, pijnpunten en hoogtepunten in het Nederlandse theater van de afgelopen 50 jaar. Samen moeten die 50 optredens een even informatieve als performatieve tentoonstelling opleveren, een wandeling door de geschiedenis van het theater (en de theaterwetenschap) in Nederland sinds 1964!

N.a.v. deze verjaardag is een jubileumpublicatie verschenen, waarin stafleden, alumni en een student de afgelopen vijftig jaar Theaterwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam in kaart brengen. Maar er wordt ook vooruitgekeken: wat zijn de consequenties van de voortschrijdende internationalisering en wat zou de taak van de theaterwetenschap in de 21ste eeuw kunnen zijn?

Bekijk het volledige programma van de jubileumconferentie