Voor het erfgoedveld bestaat er momenteel geen overzicht van welke erfgoedactoren podiumerfgoed beheren en of ze bijkomende ondersteuning nodig hebben. Daarom voerde Het Firmament, in samenwerking met de Karel de Grote-Hogeschool (Departement marketing), een onderzoek bij professionele musea, erfgoedbibliotheken, archiefinstellingen en -diensten om te peilen naar hun huidige omgang met podiumerfgoed en of ze hierin een rol wensen te vervullen in de toekomst. Op basis hiervan kan Het Firmament zijn dienstverlening verder verfijnen en krijgt het bovendien een zicht opherbestemmingsmogelijkheden bij precaire vragen uit het podiumkunstenveld. Binnenkort komen de eindresultaten online.