kostuum danskostuum workshop volksdans danspunt

Op 17 november 2018 organiseerde Danspunt een rendez-vous voor volksdansers in Antwerpen. Het was een boeiende dag van uitwisseling, ontmoeting, samen dansen en samen creëren. Het Firmament gaf er een workshop over het beschrijven, fotograferen en labelen van kostuums.

Deze vorming kwam niet uit het niets. In het voorjaar van 2018 organiseerde Danspunt enkele rondetafelgesprekken met volksdansers om te peilen naar hun noden en behoeften. Het Firmament volgde dit mee op en trad op als moderator bij enkele gesprekken. Uit deze bevraging bleek dat veel volksdansgroepen over een kostuumstock beschikken. Tips om deze te inventariseren en op een goede manier te beheren bleken meer dan welkom.

In deze sessie van 1,5 uur werden de verschillende stappen van een registratietraject overlopen, m.n. beschrijven, labelen en fotograferen. Er werden sjablonen voor het beschrijven (inventarisatiefiches) gedeeld en lijsten met termen specifiek voor het beschrijven van kostuums. Aangezien enkele deelnemers kostuums ook uitlenen aan leden, werkten sommigen reeds met een eigen registratiesysteem. Toch bleken de tips van Het Firmament nuttig om een kostuum meer uitgebreid te beschrijven. De deelnemers gaven aan dat het voor kostuums waar nog mee gedanst wordt (de 'levende' collectie) het belangrijk is goed te documenteren wie het kostuum in bruikleen heeft en voor welke periode, evenals wasinstructies mee op te nemen. Het Firmament gaf ook nog enkele tips mee voor het opstellen van een eenvoudige en goedkope fotostudio en het kwalitatief fotograferen van kostuums. 

In deze sessie was er ook ruimte voor de deelnemers om onderling ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Tijdens de sessie rezen er ook veel vragen:

  • Hoe kunnen we, na het registreren, de kostuums op een duurzame manier bewaren?
  • Waar vinden we geschikte (en betaalbare) bewaarplekken voor kostuums?
  • Kunnen we werken aan een gedeelde database voor het registreren van kostuums?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat oude technieken voor het maken van danskostuums niet verloren gaan?
  • Hoe kunnen we onze leden sensibiliseren om met respect om te gaan met de kostuums als erfgoed?
Het is duidelijk dat een duurzame omgang met kostuumerfgoed geen sinecure is en dat dit gesprek nog niet voorbij is.
 

Meer info

  • Bij vragen over het registreren, bewaren, ... van kostuums, kan je contact opnemen met Het Firmament
  • Download het Draaiboek voor de inventarisatie van een kostuumcollectie, met handige tips & tricks, duidelijke voorbeelden van de registratie van Boliviaanse danskostuums en allerlei praktische sjablonen
  • Op de website TRACKS vind je tips en richtlijnen om textiel op een duurzame manier te bewaren