waardering expertisetraject waardering en selectie decor scenografie albert dubosq joseph denis decordoek

Vlaams minister van cultuur Sven Gatz besliste om voor een bedrag van 891.300 euro subsidies toe te kennen aan pilootprojecten voor het waarderen van cultureel erfgoed. De projectsubsidies werden toegekend op basis van het subsidiereglement voor pilootprojecten waarderen van cultureel erfgoed.

"De ondersteuning van pilootprojecten geeft de mogelijkheid aan cultureel-erfgoedorganisaties om de kennis rond het begeleiden en toepassen van waarderingsmethodieken verder uit te bouwen. Bovendien geldt als voorwaarde dat de kennis gedeeld wordt met de cultureel-erfgoedsector, zodat alle organisaties toegang hebben tot de groeiende expertise rond dit thema” verduidelijkt minister Gatz.

Het Firmament en Resonant dienden een projectaanvraag in voor het ontwikkelen van een generieke methodiek voor cross-collections waarderenvan muziek- en podiumkunstenerfgoed. Deze projectaanvraag werd goedgekeurd door minister Gatz en kan van start gaan in oktober.

Resonant en Het Firmament selecteerden twee uiteenlopende thema’s voor het ontwikkelen van een generieke methodiek om muziek- en podiumkunstenerfgoed cross-collections te waarderen:

  1. Historische toneeldecors in Vlaanderen en Brussel (1900-1960)
  2. Historische archieven en collecties jazzerfgoed (1920-2016):

We opteerden voor twee thema’s die sterk van elkaar verschillen om de aanpak en resultaten te kunnen vergelijken. Daarmee geven we de stuurgroep van dit project voldoende basis om  gefundeerde beslissingen te nemen in functie van een generieke methodologie voor cross-collections waarderen van muziek- en podiumkunstenerfgoed. Een deel van de noden van het erfgoed voor beide thema's zijn bovendien generiek: het wordt verspreid bewaard in diverse omstandigheden, de collecties variëren sterk in verschijningsvorm of omvang en kennen een grote heterogeniteit wat eigenaars en beheerders betreft. Zowel Het Firmament als Resonant hebben al heel wat expertise opgebouwd op het vlak van respectievelijk historische toneeldecors en jazzerfgoed. Dankzij de honorering van dit project krijgen beide organisaties de kans om deze expertise in te zetten, maar ook tijd en ruimte voor experiment, voor het creëren van een draagvlak en voor kennisdeling tussen beide organisaties.

Meer info