opera vlaanderen museum hof van busleyden studiedag opera wolfgang amadeus mozart

Op 31 mei 2018 organiseren Opera Vlaanderen en Museum Hof van Busleyden een studiedag over de rol die de kunsten doorheen de geschiedenis gespeeld hebben in de beeldvorming rond rechtspraak, recht en onrecht, in het bijzonder in de beeldende kunsten en in de opera en film. Aanleiding is de internationale tentoonstelling Roep om rechtvaardigheid. Kunst en rechtspraak in de Bourgondische Nederlanden (1450-1650) in het Museum Hof van Busleyden en de opvoering van La clemenza di Tito van Wolfgang Amadeus Mozart in Opera Vlaanderen. Rechtvaardigheid en het spreken van recht spelen zowel in de tentoonstelling als Mozarts laatste opera een centrale plaats.

Tijdens de late middeleeuwen en de vroegmoderne periode werden rechtszalen versierd met taferelen die rechters ertoe moesten aanzetten om hun taak integer te vervullen. Voorstellingen van rechtvaardige figuren als koning Salomon, van Vrouwe Justitia of van het Laatste Oordeel vinden we ook terug in kerken, privéwoningen en in boeken en prenten. Deze kunstwerken zijn gemaakt door de grootste kunstenaars van die tijd, als Rogier van der Weyden, Dirc Bouts, Maarten de Vos en Peter Paul Rubens.

Al sinds de Griekse oudheid tonen ook de podiumkunsten en de cinema een opvallende fascinatie voor de rechtspraak. Theaterstukken, opera’s en films waarin recht wordt gesproken zijn nauwelijks te tellen, van de Oresteia (458 v. Chr.) van Aischylos, over La clemenza di Tito (1791) van Mozart, tot de grote gerechtsdrama’s van de Amerikaanse cinema, zoals 12 angry men (1957) of Michael Clayton (2007). Ze hebben er onder andere voor gezorgd dat, hoewel de meeste mensen nooit bij een rechtszaak aanwezig zijn geweest, iedereen er wel een duidelijk beeld van heeft.

Specialisten uit Vlaanderen en Nederland analyseren hoe opera, film en de beeldende kunsten ons idee van rechtvaardigheid en rechtspraak hebben gevormd en dat ook vandaag nog blijven doen. Deelnemers aan de studiedag krijgen ook de mogelijkheid om de tentoonstelling Roep om rechtvaardigheid te bezoeken.

 

La Clemenza di Tito van Wolfgang Amadeus Mozart wordt tussen 6 en 13 mei 2018 opgevoerd in Opera Gent en tussen 23 mei en 3 juni 2018 in Opera Antwerpen. Meer info

Roep om rechtvaardigheid loopt van 23 maart tot en met 24 juni 2018 in het Museum Hof van Busleyden (Frederik de Merodestraat 65, 2800 Mechelen) en wordt georganiseerd in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Meer info