wikipedia wikidata wikimedia belgië packed vzw archiefbank vlaanderen

Het afgelopen jaar heeft PACKED vzw gegevens uit Archiefbank Vlaanderen als linked open data gepubliceerd op Wikidata, de achterliggende databank van Wikipedia. Eerder heeft PACKED vzw dat ook gedaan met data over kunstwerken uit Vlaamse musea, en met data over speellocaties uit de podiumkunstensector. Nu hebben ze 11.071 archiefbeschrijvingen gekoppeld aan Wikidatarecords van 9.732 archiefvormers. Aan die records zijn zo de bewaarplaatsen van archieven en collecties toegevoegd. Het Wikidatarecord over bijvoorbeeld Toneelhuis vermeldt nu dat het archief zich bevindt bij Letterenhuis en bevat tegelijkertijd een koppeling naar de archiefbeschrijving op de online databank Archiefbank Vlaanderen.

Met de koppeling van de archiefbeschrijvingen aan Wikidata (en in de toekomst Wikipedia) wil PACKED vzw enerzijds bereiken dat de bewaarplaatsen van de private archieven en erfgoedcollecties ook vindbaar worden buiten de onlinedatabank van Archiefbank Vlaanderen, en anderzijds dat de online zichtbaarheid van zowel Archiefbank Vlaanderen als de bewaarplaatsen wordt vergroot. Door koppeling tussen de archiefbeschrijvingen en de Wikidatarecords wordt het niet alleen gemakkelijker om de informatie over de bewaarplaatsen toe te voegen aan Wikipedia-artikels, maar kunnen in de omgekeerde richting ook de beschrijvingen op Archiefbank Vlaanderen met behulp van linked open data worden verrijkt, bv. met informatie uit Wikidata en Wikipedia. Het zoeken door diverse gebruikers naar informatie over private archieven en collecties wordt op die manier op verschillende online locaties verbeterd.

Lees meer op packed.be

Bron: PACKED vzw