eych18

2018 is het  Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH18). Een jaar lang wordt de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa gevierd.

Erfgoed speelt een belangrijke rol in de levenskwaliteit van de Europese burgers en het draagt bij tot de ontwikkeling van een gevarieerde, gemeenschappelijke Europese identiteit. Het doel van het jaar is om mensen in Europa bewuster te maken van hun geschiedenis(sen) en de waarden en het gevoel van identiteiten in Europa te bevragen, te verrijken en te versterken.

 

Doelstelling van het EYCH18

De algemene doelstelling is het stimuleren en ondersteunen van de inspanningen van de Unie, van de lidstaten en van de regionale en lokale besturen samen met de culturele-erfgoedsector en het middenveld om het erfgoed van Europa te beschermen, te vrijwaren, te hergebruiken, te valoriseren en te promoten, aan te moedigen en te ondersteunen door:

  • het bevorderen van de rol van het Europees erfgoed als een cruciaal onderdeel van de culturele diversiteit en de interculturele diversiteit
  • het verbeteren van de bijdrage van het Europees erfgoed voor de economie en de samenleving, door middel van haar direct en indirect economisch potentieel
  • het bijdragen aan de promotie van het  erfgoed als een belangrijk element van de internationale dimensie van de Unie

 

Doe mee!

Wil je in 2018 een breed en divers publiek betrekken bij je erfgoed? Past je activiteit binnen de doelstelling van het EYCH18? 

Vraag dan het label voor het EYCH18 aan. Daarnaast kan je activiteit aanmelden in de UiTdatabank. Vermeld bij het invoeren zeker het trefwoord Europees Erfgoedjaar. Op die manier worden je activiteiten gepubliceerd op deze website.

Podiumkunstenaars kunnen ook meedoen aan On Stage 2018 en zo hun werk als cultureel erfgoed in de kijker zetten. Deze campagne wordt georganiseerd door European Theatre Convention (ETC), Opera Europa en Pearle*.

 

Organisatie

De organisatie van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH18) is in handen van de Europese Commissie. Alle lidstaten werden gevraagd om 'nationale coördinatoren' aan te duiden. In België hebben de drie gemeenschappen en het Brussels Gewest elk een 'nationale' coördinator aangeduid. Voor Vlaanderen neemt het Departement Cultuur, Jeugd en Media (Brigitte Myle, erfgoedjaar@vlaanderen.be) die rol op.

De brede erfgoedsector wordt Europees vertegenwoordigd door een Stakeholders' Committee. Daarvoor werden 35 internationale erfgoedorganisaties geselecteerd. Ook FARO maakt deel uit van dit comité, net zoals bv. EUNIC, Europa Nostra, NEMO, FEST en ICOM Europe.

 

Alle info vind je op de website www.europeeserfgoedjaar2018.be