vorming heemkunde heemkunde vlaanderen resonant liberaal archief documentatiecentrum voor streekgeschiedenis dr. maurits gysseling (dsmg) theater dans spektakelcultuur amateurdans amateurtheater

Cursusreeks: Hoe schrijf ik een historisch verantwoorde tekst?
Theater, dans, muziek of film. Hoe schrijf ik de geschiedenis van lokale spektakel- en muziekcultuur?

De lokale geschiedenis van theater, dans, muziek en film spreekt tot de verbeelding. Of het nu gaat om het verhaal van een vereniging of het aanbod in een plaatselijke zaal. Misschien ken je zelf wel kleurrijke affiches, sprekende foto's, strooibriefjes, toneelteksten, bladmuziek, opnames, ... Of ben je op zoek naar postkaarten, verslagboeken, ledenlijsten en interviews. Deze cursusreeks toont hoe je op basis van diverse historische bronnen een volwaardig artikel kan schrijven dat tegemoet komt aan de belangrijkste eisen van de historische praktijk.

De cursusreeks schetst een historisch kader van de grote diversiteit aan theater-, dans-, muziek- en filmerfgoed vanaf 1800 met bijzondere aandacht voor de lokale dimensie (sessie 1). Verenigingen, zuilen, commerciële spelers, repertoire, scenografie, teksten, affiches, publiek... bieden telkens andere invalshoeken om het verleden bloot te leggen. Je maakt kennis met de vindplaatsen van bronnen, leert aan de hand van diverse methodologieën de bronnen analyseren en netwerken in kaart te brengen (sessie 2) en je gaat ook zelf concreet aan de slag met de spektakel- en muziekcultuur vanuit een persoonlijke of lokale insteek (sessie 3 en 4). Het hele proces van geschiedschrijving komt aan bod, van bron tot publicatie.

 

Dit is een cursusreeks van Heemkunde Vlaanderen i.s.m. Het Firmament & Resonant, het Liberaal Archief en het Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Dr. Maurits Gysseling (DSMG)

Doelgroep
Dit is een cursus voor liefhebbers, verenigingen en lokale erfgoedorganisaties die zich op geschiedschrijving willen toeleggen en meer kennis van bronnen en achtergrond willen verwerven.

 

Sprekers
Staf Vos (Het Firmament) en Evelien Jonckheere (Heemkunde Vlaanderen)

 

Tijdstip
Telkens op donderdagavond van 19u tot 21u30

Data, locaties en inhoud sessies

 • Sessie 1: 26 april 2018 – Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent
  
Spektakel- en muziekcultuur: historisch kader van het verenigingsleven en de lokale scene
 • Sessie 2: 3 mei 2018 – Liberaal Archief, Kramersplein 23, 9000 Gent
  
In kaart brengen van bronnen, literatuur en netwerken
 • Sessie 3: 17 mei 2018 – DSMG, Groot Begijnhof 46, 9040 Sint-Amandsberg

  Toepassing op de lokale context: onderzoeksvraag en interpretatie
 • Sessie 4: 31 mei 2018 - DSMG, Groot Begijnhof 46, 9040 Sint-Amandsberg
  
Van werkstuk tot publicatie

 

Inschrijven
Inschrijven is verplicht en kan tot drie dagen vóór de workshop(s) via dit inschrijvingsformulier. Het wordt ten zeerste aangeraden de volledige reeks te volgen omdat er voortgebouwd wordt op de vorige lessen. Wanneer de maximumcapaciteit (25 deelnemers) bereikt wordt, krijgen deelnemers die de volledige cursusreeks volgen voorrang. Voor meer informatie kan je terecht bij Daphné Maes op daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be of op 015/20.51.74.

Deelnemen kost 16 euro voor de volledige reeks of 5 euro per les. Tijdens de workshops ontvang je cursusmateriaal en een drankje. Het inschrijvingsgeld moet worden overgeschreven op IBAN BE79 0682 2185 9033, BIC: GKCCBEBB met als vermelding ‘cursus spektakel + naam deelnemer’.