archief- en collectiezorg ontmoetingsmoment amateurtheater

Wat moet je verstaan onder ‘theatererfgoed’? Het kan zich in vele gedaanten aandienen. De meest voor de hand liggende zijn materiële sporen zoals decors, kostuums, documenten, foto’s, opnames en digitale bestanden. Daarnaast zijn er tal van minder zichtbare sporen: straffe anekdotes, eeuwenoude tradities, speltechnieken, werkwijzen die vooral mondeling doorgegeven worden binnen een gezelschap. Het is net de combinatie van de tastbare elementen en de immateriële sporen die het geheugen van je theatergroep vormgeven. Maar hoe leg je het aan boord om deze unieke erfenis beschikbaar te maken voor de volgende generaties? En hoe kan het verleden inspiratie bieden voor heden en toekomst?

Het Landjuweelfestival is het uitgelezen moment om hierbij stil te staan. We nodigen beoefenaars van amateurtheater  uit om ervaringen te delen en kennis te maken met inspirerende voorbeelden. Samen bespreken we noden en obstakels en zoeken we naar praktische en haalbare oplossingen. Een nieuw instrument is TRACKS, de online Toolbox en Richtlijnen voor Archief- en Collectiezorg voor de Kunstensector, ontwikkeld door PACKED vzw i.s.m. Het Firmament en andere partners. Hiermee tonen we dat de zorg voor je theatererfgoed helemaal niet moeilijk, duur of tijdrovend hoeft te zijn.

Als ‘top of the bill ‘ bezoeken we de kleurrijke kostuumstock van NTGent.  Een exclusieve blik achter de schermen van een prominent stadstheater!

PRAKTISCH

Wanneer? Zondag 26 oktober, van 11:00 tot 13:00. Onthaal met koffie vanaf 10:30. Een broodjeslunch wordt voorzien.
Waar? Publieksfoyer NTGent – Minnemeers 8, 9000 Gent
Prijs? Gratis, maar inschrijven noodzakelijk. Deadline voor inschrijvingen: 20 oktober
 
Het Firmament, Forum voor Amateurkunsten en OPENDOEK i.s.m. NTGent en PACKED