immaterieel erfgoed unesco ice-breker vorming borging opera peking opera china

In deze lezing licht prof. dr. Lulu Tang (Beijing Foreign Studies University, China) toe hoe in China wordt omgegaan met het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan transmissie en netwerkien in de wereld van de Peking Opera, een operastijl uit het 18de eeuwse China,

Deze lezing is een initiatief van de UNESCO-leerstoel voor kritische erfgoedstudies en het borgen van immaterieel cultureel erfgoed aan de VUB, het Confucius-Instituut aan de VUB en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Dit evenement maakt deel uit van het project: Safeguarding intangible cultural heritage, critical heritage studies and animation in China: a comparative perspective / 从比较视角看中国非物质文化遗产保护,重要文化遗产研究和动画

De lezing is eveneens een nieuwe aflevering in de reeks ICE-breker, een initiatief van FARO. Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed, tapis plein (expertisecentrum erfgoedparticipatie  - focus ICE) en de onderzoekseenheid Kritische Erfgoedstudies van de Vrije Universiteit Brussel (SKAR).