Voor 2018 zijn subsidieaanvragen voor ontwikkelingsgerichte projecten cultureel erfgoed opnieuw mogelijk.

In 2017 was de budgettaire ruimte voor projectsubsidies beperkt. Daarom werd bij het toekennen van de subsidies voorrang gegeven aan lopende projecten, eerder dan aan nieuw op te starten ontwikkelingsgerichte projecten.

Voor 2018 worden extra middelen gezocht voor de projecten cultureel erfgoed. Daarover zal uitsluitsel zijn bij de goedkeuring van de begroting 2018, in het najaar van 2017. Het departement CJM communiceert daarom alvast dat aanvragen voor nieuwe ontwikkelingsgerichte projecten opnieuw ingediend kunnen worden.

Projecten cultureel erfgoed die starten in de eerste jaarhelft van 2018 kunnen ingediend worden op 15 september 2017.

Bron: Departement CJM

Foto: Christoph Niemann, Robot Morph, 2016 © Christoph Niemann. Tentoonstelling 'Hello, Robot. Design tussen mens en machine', Design Museum Gent 27/10/2017 - 15/04/2018