variété publicatie gent

Evelien Jonckheere, nieuwe coördinator van Heemkunde Vlaanderen en kunstwetenschapper, schreef als eerste een boek over het Gentse variététheater van de negentiende eeuw.

Aan de hand van onuitgegeven archiefmateriaal over de programmatie, de speelstijl, de technologie, de architectuur en de houding van de toeschouwer in de Gentse provinciestad tussen 1880 en 1914 analyseert ze de toenmalige kijkervaring en vergelijkt ze het populaire vermaak met het officiële theater. Waarom werd de ‘aandachtige’ houding in het officiële theater als ‘gezond’ beschouwd en de ‘verstrooiing’ van de café-concerten en variététheaters als ‘ziekmakend’? En wat vertelt deze zogenaamde ‘problematiek van de aandacht’ over een provinciestad als Gent in het fin-de-siècle?

In dit bekroonde werk belicht Evelien Jonckheere de unieke geschiedenis van het Gentse variététheater in de negentiende eeuw. Nooit voorheen verscheen in België een wetenschappelijke publicatie integraal over deze historische amusementsvorm.

Te koop via Leuven University Press

Evelien Jonckheere, Aandacht! Aandacht! Aandacht en verstrooiing in het Gentse Grand Théâtre, Café-concert en Variététheater, 1880–1914. Leuven University Press: 2017.