herbestemming dienstverlening archief- en collectiezorg

Het Firmament adviseert en bemiddelt bij de zoektocht naar een nieuwe bewaarplaats voor archieven en collecties van theater- en dansgezelschappen. Hiervoor bekijkt Het Firmament mogelijke pistes en relevante partners bij de archief- en andere collectiebeherende instellingen in Vlaanderen en Brussel. We trachten steeds om tot de beste oplossing te komen voor een herbestemming, rekening houdend met de verwachtingen van de eigenaar die om verschillende redenen een nieuwe bewaarplaats kan zoeken. Het voorbije jaar kreeg Het Firmament verschillende vragen tot ondersteuning bij herbestemming.

Er zijn verschillende redenen om op zoek te gaan naar een nieuwe bewaarplaats voor archief of collectie. Zorg dragen voor waardevolle archieven en collecties vraagt tijd, aandacht en ruimte. Wanneer het archief of de collectie niet meer van nut is voor de dagelijkse werking van een kunstenaar of kunstenorganisatie en het enkel nog sporadisch wordt geraadpleegd, kan het opportuun zijn om het over te dragen. Wanneer het slechts in beperkte mate gebruikswaarde heeft voor de dagelijkse werking van een gezelschap, kan het namelijk wel nog interessant zijn voor historisch/artistiek onderzoek.

Vaak wordt bij verandering of stopzetting van de werking (bv. door overlijden of wegvallen van subsidies) gezocht naar een nieuwe bewaarplaats. Het voorbije jaar bemiddelde Het Firmament o.m. bij de herbestemming van de archieven van Het KIP, kwaadbloed (Ugo Dehaes) en tg Luxemburg. Deze gezelschappen kregen in 2016 te horen dat ze geen werkingssubsidies ontvangen voor de periode 2017-2021. De beslissing van minister van cultuur Sven Gatz kwam hard aan, en deed de gezelschappen beslissen de werking finaal stop te zetten. Met de hulp van Het Firmament vonden de archieven een veilig onderkomen bij respectievelijk Museum Dr. Guislain, het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB) en Letterenhuis.

wpZimmer en De Nwe Tijd gingen op zoek naar een nieuwe bestemming voor het archief van hun voorlopers, respectievelijk De Beweeging en deTijd, en vonden deze met de hulp van Het Firmament bij Letterenhuis.

Ook de familie van Jeanne Brabants (25 januari 1920 – 2 januari 2014) vond mede dankzij advies van Het Firmament een plek voor Brabants’ waardevolle en uitgebreide bibliotheek bij het Koninklijk Conservatorium Antwerpen.

Het Firmament bewaart zelf ook een waardevolle poppencollectie, figurentheaterbibliotheek en –archieven. Deze verzameling werd opgebouwd vanuit de vorige werking van Het Firmament. In zijn vernieuwde werking, als expertisecentrum voor het cultureel erfgoed van de podiumkunsten, kan Het Firmament de figurentheatercollectie echter niet meer de zorg en aandacht geven die het verdient. Ondertussen werden reeds oplossingen gevonden voor o.m. stukken uit de collectie van Taptoe bij Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis,  het privé-archief van Jef Contryn bij Stadsarchief Mechelen en het archief m.b.t. Spelleke Van Ulenspiegel en Hopla en het archief van het Mechels Stadspoppentheater (voorloper van DE MAAN) eveneens bij Stadsarchief Mechelen.

Overweeg je zelf een overdracht of zoek je naar een nieuwe bewaarplaats voor je archief en/of collectie? Het Firmament biedt ondersteuning en bemiddelt bij het zoeken naar een geschikte oplossing.

Contacteer Het Firmament

 

Een overzicht van herbestemmingen met bemiddeling van Het Firmament die het voorbije jaar plaatsvonden:

Wie?

Wat?

Naar waar?

Het KIP

Archief het KIP

Museum Dr. Guislain

kwaadbloed

Archief kwaadbloed

AMVB

Tg Luxemburg

Archief tg Luxemburg

Letterenhuis

Familie Jeanne Brabants

Bibliotheek Jeanne Brabants

Bibliotheek Koninklijk Conservatorium Antwerpen

De Nwe Tijd

Archief De Tijd

Letterenhuis

Wp Zimmer

Archief De Beweeging

Letterenhuis

Het Firmament

Poppencollectie Taptoe (producties ‘De Roste Wasser’ en ‘Vader Anseele’)

Amsab-ISG

Het Firmament

Privé-archief Jef Contryn en archief Jef en Louis Contryn met betrekking tot Spelleke van Ulenspiegel, Hopla en Mechels Stadspoppentheater

Stadsarchief Mechelen