Als erkend landelijk expertisecentrum dient Het Firmament jaarlijks een actieplan in bij het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse overheid. Dit actieplan zet de strategische en operationele doelstellingen uit de beheersovereenkomst om in concrete acties. Het actieplan 2017 beschrijft de acties en projecten die Het Firmament in 2017 zal initiëren of verderzetten.

Naast de lopende projecten en permanente prioriteiten zal Het Firmament in 2017 in het bijzonder inzetten op deze thema’s:

  1. Waarderen van archieven en collecties uit de podiumkunsten
  2. Digitalisering van audiovisueel materiaal uit de podiumkusten
  3. Wikipedia & podiumkunstenerfgoed
  4. Documenteren van podiumkunsten in Vlaanderen

Download het actieplan 2017 van Het Firmament.