Functieomschrijving: 

Tapis plein vzw is voor 2017 op zoek naar een collega met affiniteit en inzicht in erfgoedwerk rond immaterieel cultureel erfgoed in relatie tot collectiebeherende organisaties.

Tapis plein vzw werkt sinds 2012 als landelijk expertisecentrum immaterieel cultureel erfgoed (ICE) en erfgoedparticipatie in het kader van het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid. We ontwikkelen, versterken en begeleiden het immaterieel-erfgoed(net)werk in Vlaanderen en staan in voor het digitale platform voor immaterieel cultureel erfgoed www.immaterieelerfgoed.be. 

In 2015 realiseerden we i.s.m. het ICE-trekkersnetwerk een veldbevraging en het rapport ‘Naar een actieplan ICE & musea in Vlaanderen’. Sindsdien zijn gerichte trajecten opgestart omtrent immaterieel erfgoed in museale context. In het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet  wordt bovendien sterk ingezet op een geïntegreerde cultureel-erfgoedwerking met aandacht voor immaterieel en materieel cultureel erfgoed. Om deze geïntegreerde erfgoedwerking te realiseren willen we in 2017 de expertise-opbouw en -verspreiding inzake het werken rond ICE in Vlaanderen verder versterken. Vanuit dit perspectief plannen we in 2017 een vergelijkbaar veldonderzoek en rapport omtrent ICE en archiefwerking. Het rapport zal opnieuw een basis bieden voor het uittekenen van verdere trajecten in het veld.

Voor de realisatie van deze bevraging alsook voor de opmaak van het rapport en het bijhorende overleg en visie-ontwikkeling met stakeholders in de sector, werft tapis plein op tijdelijke basis een collega aan. Het gaat om een 6 maand voltijdse tewerkstelling maar zowel de werkwijze (werknemersstatuut of freelance medewerking), tewerkstellingsgraad en -duur zijn bespreekbaar in overleg en op maat. We mikken immers bovenal op een capabele, pientere collega met bij voorkeur ervaring in de thematieken. In het licht van de ontwikkelingen in de sector inzake (integratie van) de werking omtrent immaterieel en roerend erfgoed, wordt verlenging van de tewerkstelling tot de mogelijkheden gerekend.

Ben jij de collega die we zoeken? Bezorg ons je motivatiebrief en cv voor zondag 5 februari.

 

Functieprofiel: 

  • Je kan je affiniteit voor en kennis van cultureel-erfgoedbeleid en -werking aantonen vanuit je opleiding, interesse, onderzoek of werkervaring; bij voorkeur beschik je over kennis en ervaring omtrent immaterieel-cultureel-erfgoed en/of collectiebeherende werking.
  • Je hebt de competenties en zo mogelijk ervaring in huis i.f.v. het opzetten van het beoogde traject met een stakeholdersbevraging en rapport. Je bevraagt, documenteert, analyseert en verwerkt de data, je synthetiseert de resultaten.
  • Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring, en hebt een sterke affiniteit met werken in de erfgoedsector.
  • Je beschikt over zowel uitstekende schriftelijke als mondelinge communicatieve vaardigheden en rapporteringsvaardigheden.
  • Je bent een enthousiaste en sociaalvaardige collega en je kan zowel goed zelfstandig als in team werken.
  • Je bent creatief en accuraat.
  • Je bent een multitasker en weet van aanpakken, bent resultaatgericht
  • Je hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en beheerst goed Frans en Engels.
  • Je hebt een vlotte, goede pen.

Aanbod

•    Een voltijdse tewerkstelling voor zes maanden (open voor onderhandeling)
•    Een uitdagende, dynamische en flexibele werkomgeving.
•    Uitvalsbasis is het tapis plein secretariaat in het hart van Brugge (gemakkelijk bereikbaar via openbaar vervoer); maar je werkt met grote flexibiliteit, en veelal op verplaatsing.
•    Verloning in functie van diploma en ervaring (barema’s PC 329.01)

Opmerkingen

Praktische informatie: 

Kandidaturen met een uitgebreid cv worden schriftelijk verwacht voor 5 februari 2017. Enkel sollicitaties die ons bereiken vóór 5 februari worden in aanmerking genomen.

Je mailt een gemotiveerde brief met cv naar Jorijn@tapisplein.be

Meer informatie over de functie-inhoud kan je bekomen bij Jorijn Neyrinck via mail of op +32 (0)478 72 23 01. Een eerste selectie vindt plaats op basis van de ingestuurde cv’s. De kandidaten die in aanmerking komen worden uitgenodigd voor een gesprek op 20 Februari. Tapis plein vzw voert een gelijke kansen- en diversiteitsbeleid.