Resonant, het expertiscentrum voor muzikaal erfgoed, lanceerde recent een nieuwe website. De nieuwe website heeft een bezoekersvriendelijke navigatie waarmee alle informatie helder wordt gepresenteerd, vertrekkende vanuit doelgroepen en (erfgoed)acties.

De doelgroepen van Resonant zijn zeer breed en uiteenlopend; typerend aan muzikaal erfgoed is immers dat het vaak in zeer diverse contexten te vinden is. Er is het muziekveld, dat niet alleen het grootste is uit de cultuursector, maar ook het meest diverse: van professionele orkesten, over amateurverenigingen tot individueel opererende muzikanten; van klassieke muziek, over zangkoren en hafabra, tot het hele gamma van de populaire muziek. De andere doelgroepen zijn al even divers: het onderwijs (muziekopleidingen), religieuze instellingen, professionele concerthuizen en muziekclubs, collectioneurs en amateurs, ...

Een voorafgaande enquête stelde Resonant in staat om drie doelgroepen af te bakenen: muzikanten en muziekverenigingen; erfgoed- en muziekliefhebbers; muziekorganisaties (concertzalen, platenmaatschappijen, muziekclubs ...). Voor elk van die doelgroepen worden informatie, handleidingen, praktijkvoorbeelden, nieuwsberichten geordend.

Een tweede menu vertrekt vanuit erfgoedacties: erfgoedzorg (‘Aan de slag’), overdracht van erfgoed (‘erfgoed overdragen’), valorisatie (‘erfgoed gebruiken’). Uit het onderzoek bleek dat bij veel websitebezoekers het vinden van bladmuziek en van audiovisueel erfgoed hoog op de verlanglijst stonden. Daarom zijn deze twee taken meteen vindbaar op de homepage.

De website www.muzikaalerfgoed.be is een van de online communicatiekanalen van Resonant. De andere zijn: