publicatie tentoonstelling rik wouters

Twee expo’s stellen dit jaar het werk van Rik Wouters centraal: Zot Geweld/Dwaze Maagd in Mechelen, waar Het Firmament aan meewerkt, en Rik Wouters en het huiselijk utopia in het Modemuseum Antwerpen.

Bij deze expo’s verschijnt de duopublicatie Lust for Life, uitgegeven door Uitgeverij Hannibal met essays van de curatoren, artikels en interviews. Hieronder leest u de inleiding van het essay Sporen van / aansporingen tot de dans van danshistoricus en co-curator Staf Vos (Het Firmament). Aan Lust for life werkten verder volgende auteurs mee: Herwig Todts, Valérie Herremans, Staf Vos & Hans Martens. Patrick De Rynck interviewde Dirk Jaspaert, Corine Van Hellemont, Ellie Van den Brande, Alain Platel, Michaël Priëels, Birsen Taspinar, Paul Verhaeghe. 


Op 12 december 1907 zagen Rik Wouters en zijn echtgenote Nel de Amerikaanse Isadora Duncan dansen in Brussel.  Vijf jaar later vatte hij de vluchtige dans in een beeld. “Performance heeft maar één leven,” schrijft Peggy Phelan, “en dat is in het heden. Ze kan niet worden opgeslagen, opgenomen of gedocumenteerd […] of ze wordt iets anders dan performance. Performance’s being […] becomes itself through disappearance.” En toch verdwijnt de performance niet helemaal. Dans laat sporen na. In de lichamen van getrainde dansers, in notities en scores gebruikt voor de opvoering, in de opvattingen over dans, en in teksten en objecten die zonder de performance niet zouden hebben bestaan. Sporen die we niet zelden willen koesteren en doorgeven aan volgende generaties. Of die we willen uitdagen en bekritiseren in nieuwe werken en praktijken.

Op die manier loopt dans als een rode draad door de tentoonstelling Zot geweld / Dwaze maagd. Veel van de tentoongestelde werken herinterpreteren performance en vormen er een spoor van. Deze bijdrage traceert historische beelden, opvattingen en verhalen die de tentoongestelde kunstwerken ons kunnen helpen ‘herinneren’ – als in: opnieuw verinnerlijken en laten gisten tot inspiratiemateriaal. Ik kaart vijf thema's aan die nauw verbonden zijn met Rik Wouters’ Het Zotte Geweld/De Dwaze Maagd en met het uitgangspunt van de tentoonstelling.

Lees het volledige essay Sporen van / aansporingen tot de dans

Lust for Life
Uitgeverij Hannibal
ISBN: 9789492081711 
Verkoopprijs: 29,95 euro