vlaams theater instituut kunstenpunt documentatie

Afgelopen jaar is het profiel van de documentatiewerking van Kunstenpunt hertekend. De geherformuleerde kerntaken van het steunpunt, de nood om scherpe keuzes te maken onder druk van de beperkte middelen en het verder preciseren van de missie van Kunstenpunt, na de fusie van het Vlaams Theater Instituut (VTi), BAM en Muziekcentrum Vlaanderen, hebben daartoe geleid.
 
Kunstenpunt zal documentatiemateriaal blijven verwerven over kwesties die de praktijk van de podiumkunsten aanbelangen, maar dit primair vanuit het perspectief van de eigen opdracht en werking. De drie kerntaken (onderzoek, praktijkondersteuning en stimulering van de internationale werking van het veld) en de inhoudelijke krachtlijnen in hun werking (o.a. positie van de kunstenaar, publiek, interculturaliteit, duurzaamheid) zullen bepalen wat wordt verworven en wat niet. De podiumdatabank waarin dag aan dag notitie wordt genomen van de gemaakte producties in Vlaanderen wordt onverkort voortgezet. De strikte documentatie van het artistieke werk zelf maakt daar echter geen deel meer van uit.

De documentatiewerking onder VTi, als steunpunt voor de podiumkunsten, was in het verleden breder. In de collectie van VTi werd het artistieke werk gedocumenteerd op basis van krantenknipsels (recensies, interviews, artikels), video’s van producties, foto’s en brochures rondom voorstellingen. Wat tot vandaag deel uitmaakt van de collectie van Kunstenpunt blijft met zorg bewaard en blijft beschikbaar voor wie dat materiaal wil raadplegen. Nieuwe verwerving zal vanaf 1 juli 2016 echter niet meer gebeuren.

Alle documentatiemateriaal dat Kunstenpunt ter beschikking heeft, blijft publiek en raadpleegbaar voor geïnteresseerden. Aangezien in de kantoren in de Ravensteingalerij niet alles direct toegankelijk is en er geen permanente bibliotheekwerking meer is ingericht, is het wel nodig om minstens twee werkdagen voor u langskomt een afspraak te maken. Een overzicht van alle beschikbare documentatie, vindt u hier.

De theaterteksten uit de collectie zijn sinds enkele maanden ondergebracht bij RITCS in Brussel. Ze blijven vindbaar in de catalogus, maar worden rechtstreeks bij RITCS uitgeleend (mail).

Nu de functie van de documentatie van de podiumkunsten een cesuur kent, wordt samen met de podiumkunstensector stil gestaan bij wenselijke sporen voor de toekomst ervan. Het Firmament begeleidt Kunstenpunt bij het uitstippelen van dit traject.

Wie vragen of opmerkingen heeft bij dit bericht, mag die richten aan Delphine Hesters (hoofd podiumkunsten) delphine@kunsten.be.