theatermachinerie bourla europa nostra toneelhuis

De Raad van Bestuur van Toneelhuis besliste in juli om de opdracht voor het opmaken van het Masterplan en het Beheersplan voor de restauratie en renovatie van de Bourlaschouwburg, toe te wijzen aan de THV DRDH Architects - Julian Harrap Architects. Op 7 september 2015 werd de selectie van vijf kandidaten door de Raad van Bestuur van Toneelhuis goedgekeurd. Op 18 maart 2016 ontving de beoordelingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de Stad Antwerpen en Toneelhuis, de offertes van de vijf kandidaten en heeft vervolgens de kandidaten ontvangen voor presentatie van hun offertes en verduidelijking van hun visie op deze opdracht.

 

Vooraf

In april 2015 schreef Toneelhuis, in opdracht van Stad Antwerpen, een studieopdracht uit voor een master- en managementplan voor de restauratie en renovatie van de Bourlaschouwburg door een architectenbureau. Toneelhuis zoekt naar een oplossing die een conforme, efficiënte en veilige werking van een hedendaags theatergezelschap kan garanderen, mét respect voor de erfgoedwaarde van de aanwezige toneeluitrusting in de Bourlaschouwburg in Antwerpen, namelijk de 19de eeuwse houten theatermachinerie. Deze staat sinds 2014 op de lijst van 'The 7 Most Endangered', na nominatie door PERSPECTIV - Association of historic theatres in Europe.

 

Verbinden van verleden, heden en toekomst

Begin juli 2016 werd de fase rond het selecteren van kandidaten en het toewijzen van de gunning voor het opstellen van en masterplan en beheersplan afgesloten. Na grondige studie en vergelijking van de vijf kwaliteitsvolle offertes die werden ontvangen, heeft de beoordelingscommissie besloten dat THV DRDH Architects - Julian Harrap Architects uit Londen (GB), meer dan alle andere kandidaten, de meest heldere, evenwichtige, inspirerende en haalbare visie heeft voorgesteld. Europa Nostra en andere erfgoedpartners staan nu klaar om hun expertise met de architecten te delen. 

Uit het gemotiveerd gunningsadvies voor de toewijzing van de studieopdracht voor de restauratie en renovatie van de Bourlaschouwburg:

Uit de voorgestelde ingrepen van DRDH – Julian Harrap valt vooral de intelligente samenhang en consistentie op die leiden tot weloverwogen keuzes en voorstellen waaruit een grondig begrip en inzicht blijkt in de geschiedenis en betekenis van het gebouw maar evenzeer in het wezen van het theater. Er is verder onderzoek en uitwerking nodig voor het maken van definitieve keuzes en beslissingen maar de voorstellen uit deze visie tonen een attitude om tot respectvolle en genuanceerde oplossingen te komen die garantie bieden op een breed draagvlak bij alle betrokken stakeholders, met een zo groot mogelijk behoud van erfgoed en een maximale realisatie van het voorliggende plan van noden.


LEES OOK

THV DRDH Architects - Julian Harrap Architects restaureren en renoveren de Bourla, Els Van Steenberghe, FOCUS Knack 2/07/2016

MEER